Laat mensen met schulden niet aan hun lot over!

Vanavond stellen wij het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening vast voor onze gemeente, waarbij we samenwerken binnen de regio Maastricht-Heuvelland. Schuldhulpverlening is een van de essentiële zaken om kwetsbare inwoners te beschermen, te ondersteunen en ervoor te zorgen dat zij weer grip op hun eigen leven krijgen. Maar schuldhulpverlening zou volgens onze fractie veel meer moeten investeren… [lees meer]

Verzoek om eeuwigdurende ontheffing voor schutterijen in Gulpen-Wittem

Fractie Franssen heeft Burgemeester Ramakers-Ruttens vanmiddag verzocht om in navolging van de gemeente Vaals een eeuwigdurende ontheffing te verlenen voor de schutterijen in Gulpen-Wittem voor het houden van optochten met hun exercitiewapens. Dit naar aanleiding van een probleem dat zich voordoet met de Wet Wapens en Munitie. De volledige oproep: Vanmiddag vernamen wij via uw… [lees meer]

Opnieuw aan tafel met het kernoverleg in Partij-Wittem

Tijdens recente gesprekken met het kernoverleg in Partij-Wittem is naar voren gekomen dat er in Partij grote behoefte is aan duidelijkheid en met name zekerheid voor een dorpsplein. Het doel van het dorpsplein is dat er bij diverse evenementen een buiten ontmoetingsruimte is en voldoende parkeergelegenheid. In het bijzonder geldt dit voor de Partijer-Kermis. Wij… [lees meer]

Begroting 2016 – Algemene Beschouwingen

Volgens onze fractie ligt er een prima en duidelijke begroting, maar bovenal ligt er een begroting waar de duidelijke lijn van deze coalitie in zichtbaar is. Er is goed gekeken naar ons coalitieprogramma en de input vanuit de kadernota en door creatieve en slimme keuzes wordt bijna het volledige coalitieprogramma in de uitvoering gezet. Daarnaast dienen… [lees meer]

Gezamenlijk initiatief: Raadsbrede motie voor behoud Rechtbank Maastricht

Fractie Franssen heeft afgelopen week het initiatief genomen om in Gulpen-Wittem met alle politieke partijen een motie in te dienen voor het behoud van de rechtbank in Maastricht. Daarbij krijgen we gelukkig steun van alle 15 gemeenteraadsleden. Daarnaast hebben wij een oproep gedaan aan alle regio-gemeenten om deze motie in te dienen. Wij maken ons… [lees meer]