Teleurstellende antwoorden op voortgang gemeenschapsvoorziening Wahlwiller en dorpsplein in Partij

Fractie Franssen heeft begin juli aan het college inzicht gevraagd in de situatie rondom de gymzaal in Wahlwiller, mede in relatie tot het jubileum van C.V. de Boemelaire. Afgelopen week ontvingen wij teleurstellende antwoorden. Het college werkt alleen mee aan een tijdelijke oplossing voor de Boemelaire in Wahlwiller voor 2019, dat wordt dan waarschijnlijk het… [lees meer]

Opheldering over realisatie dorpsplein Partij & gemeenschapsvoorziening Wahlwiller

De gemeenteraad heeft vorig jaar ingestemd met de realisatie van het dorpsplein in Partij door middel van de aankoop en sloop van de naast het Wienhoes gelegen woning. Daarnaast heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er voor de kern Wahlwiller een passende oplossing gezocht moet worden voor het houden van de grotere evenementen zoals het carnavalsweekend… [lees meer]

Verkenning nieuwe accommodatie SV Geuldal: Open Club!

Samen met Balans en het CDA hebben wij het initiatief genomen om het College opdracht te geven om samen met de gemeente Valkenburg a/d Geul een verkenning uit te voeren naar een nieuwe accommodatie voor SV Geuldal, volgens het ‘Open Club’ gedachte. Een op de toekomst gerichte multifunctionele sportaccommodatie. De voetbalverenigingen van Schin op Geul… [lees meer]

Stand van zaken gemeenschapsvoorziening Gulpen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad vandaag geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom de realisatie van de gemeenschapsvoorziening in Gulpen. Dit nadat er overleg is geweest met de toekomstige gebruikers van deze voorziening. Vanaf 24 oktober 2017 is KS Bouwmanagement (na opdrachtgunning) bezig met de voorbereidingen voor de realisatie van… [lees meer]

Voortgang kunstgrasveld RKMVC Mechelen

medio juli zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging RKMVC in Mechelen. Fractie Franssen heeft zich in de afgelopen jaren samen met o.a. GroenLinks ingezet voor een toekomst bestendig voetbalterrein in Mechelen. In nauw overleg met het bestuur van RKMVC is gekozen voor de aanleg van een kunstgrasveld. De werkzaamheden… [lees meer]