Fractie Franssen heeft begin juli aan het college inzicht gevraagd in de situatie rondom de gymzaal in Wahlwiller, mede in relatie tot het jubileum van C.V. de Boemelaire. Afgelopen week ontvingen wij teleurstellende antwoorden. Het college werkt alleen mee aan een tijdelijke oplossing voor de Boemelaire in Wahlwiller voor 2019, dat wordt dan waarschijnlijk het uitstellen van de sloop van de gymzaal. Het college werkt nietmee aan een structurele oplossing voor de grotere evenementen in Wahlwiller, maar gaat per initiatief zoeken naar een oplossing. De mogelijke oplossing van het klooster in Wahlwiller is inmiddels niet haalbaar gebleken.

Rondom de realisatie van het Dorpsplein in Partij, is het college tot inkeer gekomen dat hiervoor de krimpgelden ingezet gaan worden. Helaas zit er ook hier geen schot in de zaak en blijft het wachten totdat de werkzaamheden kunnen starten.  Aan het verzoek van het gemeenschapshuis om op eigen initiatief de opslagruimte van het gemeenschapshuis uit te breiden, werkt het college niet mee.

Klik hier voor de volledige antwoorden