Naast gemeenteraadsleden, zijn binnen Fractie Franssen ook tal van fractieleden actief. Een deel van onze fractieleden (burgerfractieleden) vertegenwoordigen onze fractie in de Sprekerspleinen en Raadsconferenties. Samen met de overige fractieleden vervullen zij tevens een belangrijke rol in de advisering en ondersteuning van de raadsfractie. De fractieondersteuning bestaat momenteel uit de volgende fractieleden:

Florian Hendriks

Noël Buijsen