Tempo maken met oplossing voor verenigingen Nijswiller

Samen met het CDA dienden wij een motie in om tempo te maken met de realisatie van een oplossing voor de gemeenschapsvoorziening in Nijswiller. Nu zult u zeggen, dat probleem heeft u zelf veroorzaakt, maar dat is niet geheel waar. Want ook al voor de stemming over het ALP had het college de opdracht om… [lees meer]

Centrumplan Gulpen

Vorige week spraken wij opnieuw over de financiering van het centrumplan Gulpen. Een plan dat volop in ontwikkeling is en al deels is gerealiseerd. In oktober 2018 heeft de gemeenteraad unaniem besloten om de herinrichting van de Looijerstraat en de Gulp op te schorten om de benodigde extra financiële middelen in overleg met onze partners de Provincie… [lees meer]

Negeert het college het burgerinitiatief Timpaantuinen?!

In Gulpen is het burgerinitiatief Timpaantuinen actief. Zij hebben plannen m.b.t. het braakliggende terrein waar voorheen de Timpaan stond. Een burgerinitiatief met veel steun van de inwoners van Gulpen. Wij hebben vernomen dat het initiatief echter niet de ruimte, medewerking én voorrang krijgt die het zou moeten krijgen, zie ook de bijlage. Het coalitieakkoord dat… [lees meer]

Wethouder dupeert inwoners en zet Raad mes op de keel

Gisterenavond waren wij genoodzaakt de verordeningen WMO en Jeugd vast te stellen, nadat wethouder Van der Kleij ons het mes op de keel heeft gezet. Het is namelijk al zouden we het graag willen niet mogelijk om dit voorstel vanavond niet te behandelen want dan komt de zorg van onze inwoners in het geding. Wij… [lees meer]

Geen bestemmingsplanwijziging voor ALP

Fractie Franssen is altijd voorstander geweest van een sterke agrarische sector samen met een levendig lokaal ondernemerschap om onze gemeente leefbaar te houden. Deze visie heeft onze fractie nog steeds. Tijdens de eerdere raadsconferenties over het Agro Leisure Parc is onze fractie ook kritisch geweest op de plannen. Wij hebben niet ingestemd met de bestemmingsplanwijziging… [lees meer]