Groene Hart en Dorpsrand Mechelen geopend

Het is zo ver: het Groene Hart en de Dorpsrand in Mechelen zijn gereed. Op deze centrale plekken in het dorp kan er vanaf heden gewandeld, gespeeld en ontspannen worden. Stichting Mechelen Beleefbaar Groen heeft in samenwerking met de gemeente Gulpen-Wittem een prachtig project gerealiseerd. Groene Hart en de Dorpsrand Het project omvatte twee onderdelen: de… [lees meer]

Onveilige verkeerssituaties Mechelen

Fractie Franssen is in de afgelopen weken door inwoners van Mechelen benaderd over diverse onveilige verkeerssituaties in de kern. Voor onze fractie aanleiding om Burgemeester en Wethouders over de verschillende casussen te informeren en vragen te stellen. Wij roepen hun daarbij op om de door de bewoners uitgesproken signalen serieus te nemen en hier ook… [lees meer]

Doe mee aan de mensenketting tegen Tihange!

Zondag 25 juni vindt in Zuid Limburg een grote actie plaats tegen de bij Luik gelegen kerncentrales Tihange 2 en Doel 3. De gemeenteraad van Gulpen-Wittem ondersteunt deze actie en wil een zo snel mogelijke sluiting van de kerncentrale in Tihange. ter waarborging van ieders veiligheid. De actie wordt opgezet in de vorm van een… [lees meer]

Toezegging bevordering veiligheid busstation Gulpen

Het College van B&W heeft toegezegd om de veiligheid op en rondom het busstation in Gulpen te bevorderen. Dit naar aanleiding van onze dringende oproep om de ontvangen signalen over onveiligheid, afval en drugs(overlast) serieus te nemen. De afgelopen maanden heeft de gemeente het toezicht op het busstation geïntensiveerd. Het College staat voor een representatieve en… [lees meer]

Locatie Pendile Eys: regie moet terug naar de gemeente

Fractie Franssen vindt het van belang dat de gemeente nu zelf de regie neemt bij de locatie van de voormalige Pendile in Eys. Woningstichting Wonen Wittem heeft in de afgelopen tien jaar bewezen, niet in staat te zijn tot een breed gedragen oplossing te komen. Voor ons aanleiding om samen met het CDA een voorstel… [lees meer]