Reactie op mogelijke heropening Zinkmijn in Belgie

De gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem hebben een gezamenlijke reactie gestuurd aan de gemeente Plombières over het voornemen om in te stemmen met het heropenen van de zinkmijn Spri WalZinc in het Geuldal.  Ons inziens zal de nieuwe industriële activiteit zowel bovengronds als ondergronds leiden tot een grove aantasting van de leefkwaliteit alsmede de toeristische belevingswaarde. Daarnaast… [lees meer]

Extra aandacht voor “Eenzaamheid”

Eenzaamheid is één van de grootste sociale problemen van deze tijd. Meer dan een op de drie Limburgers heeft eenzaamheidsgevoelens. De Raad van Gulpen-Wittem wil zich inzetten tegen eenzaamheid. Eenzaamheid geeft mensen een gevoel van afzijdigheid: van er niet bij horen en soms zelfs van ongewenst te zijn. De samenleving verrijkt juist wanneer iedereen meedoet…. [lees meer]

Juiste plaatsnaam bij postcodes in Gulpen-Wittem

De fractie Balans diende gisteren in de gemeenteraad een motie in om de mogelijkheid te onderzoeken om de postcode in Gulpen-Wittem aan te passen. Het gaat daarbij niet om een aanpassing van de nummers en cijfers, maar om in het landelijk registratiesysteem (BAG-databestand) de juiste plaatsnaam bij de juiste postcode te krijgen. Op dit moment… [lees meer]

Initiatiefvoorstel bereikbaarheid woningmarkt voor jongeren en starters

De afgelopen periode hebben wij de fracties Franssen en CDA veel jongeren uit Gulpen-Wittem gesproken. Bij deze gesprekken was er telkens een terugkerend thema: “wonen”. Onze jongeren willen graag in Gulpen-Wittem blijven wonen, maar slagen er niet in om een geschikte woonruimte te vinden tegen een betaalbare prijs en moeten daarom vaak met tegenzin hun… [lees meer]

Restauratie kademuren Mechelen en aanleg fietspad

Fractie Franssen zet zich al geruime tijd in voor de restauratie van de kademuren langs de Geul in Mechelen. Deze werkzaamheden gaan deze week van start en vervolgens zal ook het laatste deel van de fietsverbinding Epen-Mechelen-Partij voltooid worden (het fietspad vanuit Epen wordt doorgetrokken tot in de kern Mechelen). De restauratie van de kademuren… [lees meer]