Pagina 2

Oproep stop met plannen Biomassacentrale en kies voor echte duurzame oplossingen

De afgelopen dagen zijn wij door meerdere verontruste inwoners van Wijlre benaderd over u uw plannen voor een biomassacentrale in Wijlre. Tijdens de eerdere raadsconferentie waarin u dit plan aan de gemeenteraad presenteerde hebben wij reeds kritische signalen afgegeven. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een biomassacentrale geen duurzaam alternatief is op de lange termijn. Daarnaast… [lees meer]

Structurele oplossing voor Voedselbank nodig!

Afgelopen donderdag werd een symbolische motie door Pro ingediend om eenmalig 1000,- euro aan de Voedselbank te doneren. Daar kunnen wij uiteraard niets op tegen hebben, want het is hard nodig. Desondanks lost dit het structurele probleem niet op. Zo werd ook bevestig door wethouder van der Kleij van Pro. Wij hebben het College dan… [lees meer]

Beheerplan voor bruggen en duikers

Het heeft even geduurd maar eindelijk is het beheerplan civiele kunstwerken klaar. Een plan waarmee al enkele jaren geleden enthousiast mee is gestart en waarbij zelfs even een zoektocht is geweest naar de onderzoeken die zouden zijn kwijtgeraakt. Gelukkig zijn ze weer uit de la gehaald en stellen we vanavond het beheerplan civiele kunstwerken vast…. [lees meer]

Coalitie slaat de opgebouwde spaarpot stuk

Afgelopen donderdag behandelden wij de 1e financiële bijstelling van de gemeentebegroting 2020. Zoals ook al in de Auditcommissie naar voren kwam is het voor onze fractie maar de vraag hoe realistische deze financiële bijstelling is. Daar waar deze bijstelling normaliter gaat over de besluiten tot aan de begrotingsvaststelling is nu ook de decembercirculaire meegenomen, vanwege… [lees meer]

Vragen over ‘versnelde’ sloopplannen gymzaal Wahlwiller

Met enige verbazing hebben wij kennisgenomen van de kennelijke drang van het College om zo snel als mogelijk over te gaan tot sloop van de voormalige basisschool en gymzaal in Wahlwiller. Temeer nu er nog steeds geen alternatief voor onder andere C.V. de Boemelaire voorhanden is om hun carnavalsactiviteiten te organiseren. Bovenstaande werd bevestigd in… [lees meer]