Pagina 2

Algemene Beschouwingen begroting 2019

In 2025 is Limburg de eerste positief gezonde provincie in Nederland. De gemeente Gulpen-Wittem is koploper met positief gezonde inwoners en weegt alle voorstellen af op het gedachtegoed, is dit positief gezond? Dat is ons streven voor deze raadsperiode en onze meetlat om uw werk te beoordelen. Voor Fractie Franssen is leefbaarheid daarbij het kernbegrip voor samenleven. Dat betekent… [lees meer]

Ambtsbezoek Gouverneur Bovens

Gouverneur Theo Bovens, Commissaris van de Koning, bracht op dinsdag 30 oktober een ambtsbezoek aan de gemeente Gulpen-Wittem. Het ambtsbezoek is bedoeld om kennis te maken met het nieuwe college, de raadsleden en stichtingen in onze mooie gemeente Gulpen-Wittem. Gouverneur Bovens: “Dit ambtsbezoek is voor mij de eerste in een nieuwe reeks waarin de gemeenteraad… [lees meer]

Agro Leisure Park: eerst meer duidelijkheid

Fractie Franssen beoordeelt alle raadsvoorstellen op de brede definitie van gezondheid: gezond voor de economie, inwoners, werkgelegenheid enzovoort. Op dit moment zijn er voor onze fractie onvoldoende harde cijfers om dit project als volledig “gezond” in te schatten, hoewel wij de idealistische gedachte van het project: het promoten van de agrarische sector en het versterken… [lees meer]

Gemeenschapsvoorziening en centrumplan Gulpen

Tijdens het Sprekersplein werd pijnlijk duidelijk dat de economie goed is aangetrokken. Iets dat we normaliter alleen maar toejuichen, maar voor de realisatie van de gemeenschapsvoorziening in Gulpen en de werkzaamheden aan het centrumplan leidt tot tot een financieel tekort. Een tekort dat we deels zelf veroorzaken, door meer te investeren in duurzaamheid bij de… [lees meer]

Lokale woonvisie: Gulpen-Wittem in de steigers

De lokale woonvisie, die nog is opgesteld na een zorgvuldig traject in de vorige raadsperiode. Ik kan mij nog herinneren vlak voordat ik gemeenteraadslid werd (in 2010) dat wij spraken over een nieuwe woonvisie, waarbij ons kernpunt was: Gulpen-Wittem in de steigers. Ook toen riepen wij op te bouwen voor onze toekomst en niet te… [lees meer]