Pagina 2

Lokale woonvisie: Gulpen-Wittem in de steigers

De lokale woonvisie, die nog is opgesteld na een zorgvuldig traject in de vorige raadsperiode. Ik kan mij nog herinneren vlak voordat ik gemeenteraadslid werd (in 2010) dat wij spraken over een nieuwe woonvisie, waarbij ons kernpunt was: Gulpen-Wittem in de steigers. Ook toen riepen wij op te bouwen voor onze toekomst en niet te… [lees meer]

Aanpakken parkeerproblemen Mechelen

Op aandringen van Fractie Franssen heeft er dit voorjaar een parkeeronderzoek plaatsgevonden in de kern Mechelen. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen het beeld dat al door veel inwoners jarenlang wordt geroepen: de woonstraten staan vol en de parkeerterreinen zijn leeg. Fractie Franssen is verheugd dat het college een vervolgopdracht heeft uitgegeven om de parkeerproblemen… [lees meer]

Officiële opening ‘Park Gulperberg’ op 12 oktober

Op vrijdag 12 oktober vindt van 16.00 tot 18.00 uur de officiële opening plaats van ‘Park Gulperberg’. Het park maakt onderdeel uit van het gebiedsontwikkelingsplan Gulperberg, De wens om dit gebied op te waarderen bestond onder veel inwoners van Gulpen al geruime tijd. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, is het tijd voor de officiële opening…. [lees meer]

Waar blijft de fontein aan de oude Rijksweg?

Frans Croonenberg, zanger heeft eind 2016 een bedrag groot € 2.000,– gedoneerd voor de aanleg van een fontein in de vijver aan de Oaude Rijksweg (Klein Gulpen). Dit was de opbrengst van zijn 5×11 jarig jubileum. Nu blijkt dat de fontein, bijna twee jaar na dato, nog steeds niet is gerealiseerd. Daarnaast is ons ter… [lees meer]

Bestuurlijke verantwoording vissterfte in de Geul door mestlozing (milieudelict)

Op donderdag 22 augustus 2018 is bij een agrariër in de gemeente Plombieres (Belgie) een mestsilo lekgeraakt. De inhoud van de betreffende mestsilo, ruim 40m3, is vervolgens in de Geul terecht gekomen. De gevolgen van dit milieu-incident zijn enorm en naar onze mening zwaar onderschat door de betreffende instanties en bestuurders van de gemeenten langs… [lees meer]