Pagina 2

Latere sluitingstijden voor evenementen in Gulpen-Wittem

Fractie Franssen heeft zich de afgelopen weken hard gemaakt voor latere sluitingstijden voor de evenementen in Gulpen-Wittem. Gedurende onze lobby hebben wij daarbij inzet gekregen van het CDA, Balans en uiteindelijk ook PRO Gulpen-Wittem, zij het dat daardoor een compromis is gesloten, dat de latere sluitingstijden een proefperiode kennen en opgenomen zullen worden in het… [lees meer]

College weigert zich in te zetten tegen sloop woningen Nieuwstraat Gulpen

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels schriftelijk gereageerd op onze vragen over de door de woningstichting voorgenomen sloop van de woningen aan de Nieuwstraat in Gulpen. De gemeenteraad heeft het college eerder al verzocht om deze woningen als karakteristiek te bestempelen, ondanks deze toezegging is dit nog steeds niet gebeurd. Uit de beantwoording… [lees meer]

Verzet tegen sloop woningen Nieuwstraat Gulpen

In de kern Gulpen stond rondom de voormalige leerlooierij een groot aantal arbeidershuisjes dat dit deel van de oude kern een bijzonder karakter gaf. Door de realisatie van de “Cour de Galoppe” is meer dan de helft van deze woningen verdwenen en resteren er nu nog een tiental in de Burggravenweg en Nieuwstraat. De monumentencommissie heeft 16… [lees meer]

Wethouder zorgt voor meer vragen dan antwoorden over teams Jeugd en Wmo in Gulpen-Wittem en Vaals

Naar aanleiding van het uitblijven van uw antwoorden tijdens het vragenhalfuur op 18 april 2019 en de magere schriftelijke beantwoording, zien wij ons genoodzaakt opnieuw vragen te stellen over de ontwikkelingen bij team jeugd en Wmo. Daarbij willen wij nogmaals onderstrepen dat wij de handelswijze en beantwoording tijdens het vragenhalfuur zeer respectloos naar het hoogste… [lees meer]

Pro laat eigen wethouder in de steek bij goede aanpak Kinderarmoede

Pro diende gisteren voor de 3e keer in een jaar tijd een motie in om Kinderarmoede aan te pakken. Want zo spraken zij: we horen niets, we zien niets en dus gebeurt er niets. De wethouder antwoord met een energiek betoog, dat Pro daarbij  volledig voorbij  is gegaan aan het al geldende beleid, een raadsinformatiebrief… [lees meer]