Gulpen-Wittem, woensdag 24 april 2024Burgemeester Nicole Ramaekers reikt op vrijdag 26 april 6 Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem.
Allen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zij gaat vrijdag, samen met haar echtgenoot Paul Ramaekers, in de ochtend op pad in haar oranje bolide om de gedecoreerden het heuglijke nieuws te brengen. ‘s Middags vindt de formele uitreiking plaats in gemeenschapshuis ‘t Gulperhoes in Gulpen.

Gefeliciteerd!

Pierre Steijns (Wijlre)​​​Lid in de orde van Oranje Nassau
Ralf Vliex (Eys)​​​Lid in de orde van Oranje Nassau
George Mordant (Epen)​​Lid in de orde van Oranje Nassau
Harry Bergmans (Epen)​​Lid in de orde van Oranje Nassau
Henny Piters (Epen)​​​Lid in de orde van Oranje Nassau
Wiel Colen (Beutenaken)​​Lid in de orde van Oranje Nassau

Pierre Steijns

Leeftijd​​72 jaar
Woonplaats ​​Wijlre
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Steijns is al 62 jaar onafgebroken lid van Harmonie St. Gertrudis in Wijlre, waar hij gedurende de jaren verschillende instrumenten heeft bespeeld. In 2022 werd hij tijdens zijn 60 jarig jubileum zelfs onderscheiden door de Limburgse Bond van muziekgezelschappen. Gedurende 11 jaar was hij lid van de Wieldertaler Muzikanten en trad op in binnen- en buitenland. Meerdere periodes was hij bestuurslid en andere jaren actief in onder andere de jeugdcommissie, de muziekcommissie en de PR-commissie. De heer Steijns is lid van de werkgroep Nieuw Talent Orkest Wijlre, een initiatief om met een groep muzikaal onervaren/ongeschoolde volwassenen een nieuw samenspeelorkest te vormen.

Ook is hij voorzitter van de stichting M Viefentwintig en van de coördinatiegroep van de Paus Franciscusgroep.  De vrijwilligers van de Paus Franciscusgroep helpen en ondersteunen mensen die daaraan behoefte hebben. Inmiddels is hun werkgebied niet alleen maar Wijlre, maar uitgebreid over andere kernen binnen de gemeente Gulpen-Wittem. Binnen de Paus Franciscusgroep is de heer Steijns de initiatiefnemer geweest voor een verdere professionalisering van de organisatie en is hij de aanjager geweest voor de realisatie van een sociale kaart. Ook het organiseren van activiteiten voor kinderen in een achterstandssituatie en het hands-on aanpakken van de kerstpakkettenactie en de inzamelactie voor de voedselbank, doet hij met veel plezier.

Ralf Vliex

Leeftijd​​53 jaar
Woonplaats ​​Eys
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dit jaar is de heer Vliex 44 jaar lid van voetbalvereniging SV Zwart-Wit ’19, waarvan een groot gedeelte actief op het veld, als speler, jeugdleider en trainer. Bij het 90 en het 100 jarig bestaansjubileum van de vereniging was hij als commissielid verantwoordelijk voor alles rondom de sanitaire voorzieningen. En is hij zeker 10 jaar actief geweest in de activiteitencommissie.

Ook schutterij Sint Sebastianus kan al heel wat jaren op zijn hulp rekenen.

Een trouw lid in de functie van geweerdrager. Bij de organisatie van evenementen kan er altijd gerekend worden op zijn deelname in de commissies en voor het regelen van alles rondom de sanitaire voorzieningen. Naast het werk als bestuurslid, waarvan 10 jaar als voorzitter, maakte de heer Vliex bij Carnavalsvereniging de Öss uit Eys tevens deel uit van de comités die gevormd waren bij gelegenheid van het 55 en 66 jarig bestaansjubileum. Als lid en de laatste 10 jaar ook als penningmeester van d’r Huupe Kloeb, bereid hij samen met anderen het jaarlijkse Eyserkampioenschap Jeu de Boules voor.  Met het geld wat wordt ingezameld tijdens dit kampioenschap,worden de jeugdverenigingen JCV de Össkes,  Kindervakantiewerk Eys en de jeugdafdelingen binnen harmonie, schutterij, voetbalclub en handbalvereniging Esia ondersteund.

George Mordant

Leeftijd​​76 jaar
Woonplaats ​​Epen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Al 44 jaar op rij is de heer Mordant actief betrokken bij de zeer oude traditie Burck Breane, waarbij jongeren hout en snoeiafval verzamelen om er een kolossale brandstapel van te maken. Leden van de vereniging maken fakkels met de kinderen van de basisschool. Onder begeleiding van de harmonie trekken de kinderen en hun begeleiders op fakkelzondag in een stoet naar de Burck waar het vuur vervolgens wordt ontstoken. Ook is hij al 52 jaar lid van schutterij St. Paulus, eerst in de functie van schutter. Na de verovering van de Koningstitel en de verschillende bevorderingen, is de heer Mordant momenteel Luitenant Kolonel en 1 van de 3 schietmeesters. En als bestuurslid en beheerder van de schuttersweide, verzorgt hij deze tot in de puntjes. Voor de Parochie H. Paulus Bekering Epen is de heer Mordant actief als collectant en maakt hij het rooster voor de overige collectanten. In de 18 jaar die hij lid was van het Processiecomité, verzorgde hij lezingen en gebeden tijdens de jaarlijkse processie. In dezelfde periode regelde hij de Kruisprocessiedagen en de grote Bronk tot in de puntjes. Ook heeft de heer Mordant het Processiecomité en schutterij St. Paulus vertegenwoordigd in het Liturgisch beraad, die zorg draagt voor alles rondom de viering van de Communie, Pasen en Kerstmis.

Harry Bergmans

Leeftijd​​71 jaar
Woonplaats ​​Epen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vorig jaar vierde de heer Bergmans zijn 60-jarig lidmaatschap bij Voetbalvereniging RKVV Vijlen. Gedurende die 60 jaar heeft hij diverse functies vervuld en is hij zelfs tot erelid benoemd.

Van verantwoordelijke voor het onderhoud van het complex, afgevaardigde in de sportraad van Vaals tot voorzitter van de vereniging, was hij daarnaast ook commissielid bij de organisatie van het 60 en 75 jarig jubileum. Als voorzitter van toneelvereniging Thalia en als toneelliefhebber heeft de heer Bergmans regelmatig de helpende hand bij uitvoeringsdagen geboden. Zijn voorzitterschap heeft geleid tot een gestroomlijnde organisatie en een succesvolle realisatie van vele toneelprojecten in Epen.

Als lid en voorzitter van Oudervereniging basisschool A Hermkes is hij gedurende een aantal jaar onder andere betrokkenen geweest bij  het organiseren van activiteiten zoals de jaarlijkse Sinterklaas, kerst-, carnavals- en Koninginnedagactiviteiten. En ook bij de jongerenvereniging in Epen, organiseerde hij samen met anderen allerlei jongerenactiviteiten voor jeugdige schoolverlaters.

Voor carnavalsvereniging der Vooseschtoets steekt de heer Bergmans al 27 jaar daar waar nodig de handen uit de mouwen. Van carnavalszittingen en optochten, tot sponsorevenementen en donateursacties.

Henny Piters

Leeftijd​​75 jaar
Woonplaats ​​Epen
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Piters heeft gedurende 22 jaar als bestuurslid en penningmeester van de VVV het toerisme mede verder ontwikkeld. Eerst bij VVV Epen, na de fusie met de VVV’s in de dorpen Slenaken, Mechelen en Eys, werd de naam VVV Heuvelland. Als medeoprichter, bestuurslid en lid van de PR commissie van de Stichting Zuid Limburgse Heuvelland Hotels, heeft de heer Piters een grote bijdrage geleverd aan het succes van de stichting. Met name het delen van kennis en expertise naar collega’s toe, heeft gezorgd voor een professionalisering van de bedrijfstak. Als ondernemer heeft hij het belang van een samenwerkingsverband op toeristisch gebied onderschreven en is een kwalitatieve slag gemaakt waarvan het gehele dorp en de streek heeft geprofiteerd. Samen met zijn echtgenote, heeft de heer Piters ruim 10 jaar geleden het initiatief van de Hoeskamer in Epen bedacht. Met de hulp van een groep vrijwilligers is er maandelijks een gezamenlijk diner en daarna een activiteit voor de oudere en eenzame mensen uit Epen. De inwoners kunnen elkaar hier ontmoeten en een gezellige middag hebben. Als lid van het kerkbestuur van de Parochiefederatie EMS, houdt hij zich bezig met bouwzaken aangaande het kerkgebouw. Namens de Parochieraad van Epen heeft hij ook zitting in het Processiecomité en regelt al jaren samen met de werkgroep alles rondom de processies in Epen.

Samen met anderen en met Ondernemers Vereniging Epen wordt alles rondom de brunch voor de deelnemers aan de Processie tot in de puntjes geregeld.

Wiel Colen

Leeftijd​​71 jaar
Woonplaats ​​Beutenaken
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Als voorzitter, meewerkend én uitvoerend lid van de Stichting Broedermeesters Slenaken-Moresnet, is de heer Colen jaarlijks betrokken bij de voorbereiding en organisatie van de bedevaart van Slenaken naar Moresnet in België. Ook is hij al heel wat jaren actief voor de R.K. Parochie van de H. Remigiusin Slenaken. Samen met een collega verzorgt hij de algemene en bijzondere wekelijkse kostertaken in de parochiekerk van Slenaken voor de H.H. Missen en is hij tevens acoliet/misdienaar. De beheertaken, zoals toezicht en sleutelbeheer voor het kerkgebouw, zijn bij de heer Colen in goede handen. In het buurtschap Beutenaken is hij een belangrijke steunpilaar als het om christelijke tradities gaat. Van alle gebruiken die in de loop der jaren in Beutenaken onderdeel zijn gaan uitmaken van het dagelijks leven, is hij een trouwe deelnemer. Na het overlijden van een van de inwoners vanhet buurtschap is de heer Colen degene die de buurtgenoten in kennis stelt en de collecte tijdens de begrafenis regelt. Samen met buurtgenoten is hij betrokken bij de voorbereidingen van de processie en het opstellen van de kerststal. Hij draagt zorg voor het beheer en op orde houden van de Mariakapel nabij Broekhof/Slenaken en de H. Hart kapel in Beutenaken. Naast al deze activiteiten is de heer Colen een hele lange tijd mantelzorger van zijn echtgenote en zijn jongere broer. En mantelzorger ben je 24/7. De vele taken die hij op zich neemt en op respectvolle wijze en met veel liefde uitvoert, zijn bewonderingswaardig te noemen.