Pagina 3

Oud Fractie Franssen Raadslid Robbert Dautzenberg doet mee aan de waterschapsverkiezingen

Mijn naam is Robbert Dautzenberg, 32 jaar en woonachtig in het Heuvelland. Vol overtuiging stel ik me kandidaat voor de Waterschapsverkiezingen op 15 maart. Met een zetel binnen het Waterschap wil ik mij inzetten voor veilig, voldoende en schoon water, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.   Ik ben gedreven, maatschappelijke betrokken en enthousiast om een vernieuwende aanpak… [lees meer]

Gulpen-Wittem schenkt een euro per inwoner aan giro 555

14 februari 2023, Gulpen-Wittem – Maandag 6 februari trof een zware aardbeving het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië. Een humanitaire ramp met duizenden doden, vele gewonden en veel inwoners die dakloos zijn geworden. De gemeente Gulpen-Wittem steunt de hulporganisaties door per inwoner een euro te doneren aan giro 555. Het gaat om… [lees meer]

Gemeenteraad voor herbenoeming burgemeester Ramaekers-Rutjens

15 december, Gulpen-Wittem – De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft op donderdag 15 december 2022 vergaderd over de aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens. Burgemeester Ramaekers-Rutjens is per 8 mei 2017 burgemeester van Gulpen-Wittem en de eerste ambtstermijn eindigt na een periode van zes jaar op 8 mei 2023. De gemeenteraad heeft besloten burgemeester Ramaekers-Rutjens… [lees meer]

Motie omtrent uitbreiding jeugdontbijt

Tijdens de raadsvergadering van 29 september j.l. heeft Quinn Quadvlieg, met steun van de gehele coalitie, een motie ingediend omtrent de uitbreiding van het jeugdontbijt. René Willems (De Limburger) schreef hierover het volgende: Het gratis jeugdontbijt voor gezinnen die het niet breed hebben, wordt in Gulpen-Wittem uitgebreid met boterhammen voor peuters. Raadslid Quinn Quadvlieg (fractie… [lees meer]

Raadsvergadering 15 juni

Woensdag 15 juni was weer een bijzondere avond voor Fractie Franssen. Nadat op 14 juni door de gezamenlijke partijen het coalitieakkoord onder de loep is genomen en goedgekeurd ,mochten we de raadsvergadering van 15 juni met een feestelijk tintje afsluiten. Dankzij u, de kiezer, kon de Fractie Franssen Dhr. Piet Franssen opnieuw vol trots presenteren… [lees meer]