Pagina 3

Algemene Beschouwingen begroting 2021

Samen met inwoners voor een stabiel bestuur, dat is onze opgave. Op de eerste plaats bedanken wij het college en de ambtelijke organisatie voor de opgestelde begroting en 1e begrotingswijziging. Een hele uitdaging in dit turbulente jaar. Een jaar dat vooral bestaat uit onzekerheden, die we mee zullen moeten nemen naar 2021. Vanwege de Covid-19… [lees meer]

Vooruitblik op de begrotingsbehandeling 2021

Onze voornaamste insteek is dat de voorgestelde extra verhoging van de ozb voor ons niet bespreekbaar is. Wij willen deze stijging zoveel mogelijk beperken en het liefst helemaal schrappen. We vinden het onverantwoord om in deze Covid-19 periode inwoners met een extra lastenverzwaring op te zadelen. Wat ons betreft kunnen diverse voorstellen over meerdere jaren… [lees meer]

De Gulle Pen: Fractievoorzitter Robbert Dautzenberg aan het woord

Fracties bereiken overeenstemming over coalitieprogramma

De afgelopen weken hebben de raadsfracties van CDA, Balans, Franssen en Van der Laan gesprekken met elkaar gevoerd onder leiding van formateur Ad de Kroon over de inhoud van een coalitieprogramma. Dit is een prettig en open proces geweest, waarbij door ons steeds het belang van de inwoners van Gulpen-Wittem voorop is gesteld. Op woensdag… [lees meer]

Coalitiebesprekingen tussen CDA, Balans, van der Laan en Franssen van start

De afgelopen dagen hebben alle raadsfracties verkennende gesprekken met elkaar gevoerd om de actuele politieke situatie te bespreken. Tijdens deze gesprekken is de noodzaak om op korte termijn te komen tot een stabiele coalitie die kan rekenen op breed draagvlak in de gemeenteraad, door alle fracties onderschreven. Op basis van de verkennende gesprekken hebben de… [lees meer]