Pagina 3

Gullepe-Wittem Alaaf!

Vragen over dissidente houding Burgemeester bij Unesco GeoPark

Uit de Limburger van afgelopen week vernamen wij van een symposium over het zogenaamde krijtgebied, waaronder ook het Lijn 50 gebied valt. Het symposium werd ingegeven vanuit de wens van de organisatie of een vervolg aan het verkrijgen van een Unesco-status wenselijk is. Uit het krantenartikel blijkt dat maar liefst 16 gemeenten op het symposium… [lees meer]

Vervolgvragen over subsidiefiasco Dorpskermis

Afgelopen week ontvingen wij van het College een raadsinformatiebrief waarin ze verwijzen naar de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie op het door de organisatie van de dorpskermis in Mechelen ingediende bezwaar naar aanleiding van uw verlaagde subsidietoekenning. In de raadsinformatiebrief gaf het college aan dat ze naar aanleiding van het advies van de bezwaarschriftencommissie de organisatie… [lees meer]

Feitelijke onjuistheden verspreid over besluitvorming

Met grote verbazing hebben wij kennis genomen van de publicatie op de gemeentepagina van de gemeente Gulpen-Wittem betreffende de column van raadslid R. van Breemen dd. 24 januari 2020. Deze column bevat feitelijke onjuistheden m.b.t. de raadzaal alsmede de ambtsketting. Hierbij verwijzen wij naar de voorstellen die door het CDA en Fractie Franssen zijn ingediend… [lees meer]

Kernen krijgen alsnog mogelijkheid om initiatieven aan te dragen voor evenementen/feestdagen

de fracties CDA en Franssen hebben afgelopen donderdag het ongenoegen van de ondernemersverenigingen en zelfsturingsgroepen van de diverse kernen onder de aandacht gebracht. Aanleiding hiervoor was de 25.000,- euro die de ondernemers van Gulpen van het College kregen voor kerstversiering en kerstactiviteiten. Een besluit dat veel ongenoegen me zich meebracht en waarbij wij onze twijfels… [lees meer]