Pagina 3

Antwoord op vragen gesteld mbt Oekraïne

In de onderstaande brief beantwoord het college de door ons gestelde vragen met betrekking op de Russische inval op Oekraïne. RIB inval Oekraïne

Brief aan burgermeester mbt inval Oekraïne

Fractie Franssen schrijft een directe brief aan de burgermeester met dringende vragen over de inval op Oekraïne. Brief Gemeente mbt inval Oekraïne  

Persbericht: Werkcentrum Zuid-Limburg on tour in het Heuvelland

Persbericht – Werkcentrum Zuid-Limburg on tour in het Heuvelland

Aandacht voor fiets- en verkeersveiligheid in de bebouwde kom

Tijdens de laatste raadsvergadering hebben we ook gesproken over de verkeersveiligheid en het uitvoeren van de aanbevelingen die de kernoverleggen hebben gedaan bij het mobiliteitsplan. Het gaat dan in het bijzonder om de fietsveiligheid en snelheidsbeperkingen in de dorpskernen. We hebben met een krappe meerderheid een motie aangenomen om deze maatregelen verder te onderzoeken en… [lees meer]

Nieuw evenementenbeleid vastgesteld

Het nieuwe evenementenbeleid is samen met de evenementenorganisatoren tot stand gekomen. Een mooi voorbeeld van participatie. Dat in tegenstelling tot het allereerste concept waarop in 2020 veel kritiek kwam. Er is een breed draagvlak bij de verenigingen en organisatoren en er komt weer een jaarlijkse bijdrage voor kermissen die door de inwoners worden georganiseerd. Dat… [lees meer]