Pagina 3

Agro Leisure Park: eerst meer duidelijkheid

Fractie Franssen beoordeelt alle raadsvoorstellen op de brede definitie van gezondheid: gezond voor de economie, inwoners, werkgelegenheid enzovoort. Op dit moment zijn er voor onze fractie onvoldoende harde cijfers om dit project als volledig “gezond” in te schatten, hoewel wij de idealistische gedachte van het project: het promoten van de agrarische sector en het versterken… [lees meer]

Gemeenschapsvoorziening en centrumplan Gulpen

Tijdens het Sprekersplein werd pijnlijk duidelijk dat de economie goed is aangetrokken. Iets dat we normaliter alleen maar toejuichen, maar voor de realisatie van de gemeenschapsvoorziening in Gulpen en de werkzaamheden aan het centrumplan leidt tot tot een financieel tekort. Een tekort dat we deels zelf veroorzaken, door meer te investeren in duurzaamheid bij de… [lees meer]

Lokale woonvisie: Gulpen-Wittem in de steigers

De lokale woonvisie, die nog is opgesteld na een zorgvuldig traject in de vorige raadsperiode. Ik kan mij nog herinneren vlak voordat ik gemeenteraadslid werd (in 2010) dat wij spraken over een nieuwe woonvisie, waarbij ons kernpunt was: Gulpen-Wittem in de steigers. Ook toen riepen wij op te bouwen voor onze toekomst en niet te… [lees meer]

Aanpakken parkeerproblemen Mechelen

Op aandringen van Fractie Franssen heeft er dit voorjaar een parkeeronderzoek plaatsgevonden in de kern Mechelen. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen het beeld dat al door veel inwoners jarenlang wordt geroepen: de woonstraten staan vol en de parkeerterreinen zijn leeg. Fractie Franssen is verheugd dat het college een vervolgopdracht heeft uitgegeven om de parkeerproblemen… [lees meer]

Officiële opening ‘Park Gulperberg’ op 12 oktober

Op vrijdag 12 oktober vindt van 16.00 tot 18.00 uur de officiële opening plaats van ‘Park Gulperberg’. Het park maakt onderdeel uit van het gebiedsontwikkelingsplan Gulperberg, De wens om dit gebied op te waarderen bestond onder veel inwoners van Gulpen al geruime tijd. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, is het tijd voor de officiële opening…. [lees meer]