De unieke gevelsteen ‘Timpaan’ – die vroeger diende als decoratie voor de gevel van de oude pastorie in Gulpen – is weer in volle glorie te bewonderen op het Kapelaan Pendersplein. De gerestaureerde, historische gevelsteen werd samen met het bijbehorende informatiepaneel op 31 oktober tijdens een feestelijk samenzijn ‘in de schijnwerpers gezet’ door wethouder Franssen van cultureel erfgoed en leden van heemkundevereniging Galopia.

Gevelsteen ‘Timpaan’ heeft een jarenlange band met het Kapelaan Pendersplein. Door de sloop van het multifunctionele centrum ‘De Timpaan’ was de gevelsteen tijdelijk opgeslagen en niet toegankelijk voor het grote publiek. Aan die periode is nu een einde gekomen. In de afgelopen periode is de gevelsteen gerestaureerd door frater Leo Disch. En is gezocht naar een goede locatie voor de gevelsteen. Daarbij werd rekening gehouden met de zichtbaarheid, relatie met de omgeving, kosten, uitstraling en benaderbaarheid. Uiteindelijk is gekozen om de gevelsteen te plaatsen tegen de achtergevel van het gemeentehuis.

Wethouder Franssen: “Ik ben blij dat we deze unieke gevelsteen weer een plek hebben kunnen geven op het Kapelaan Pendersplein. Hier staat het op de plek waar het historisch thuishoort en waar iedereen die dat wil dit mooie ornament weer kan bewonderen”.