De coalitie in Gulpen-Wittem, bestaande uit Fractie Franssen en Balans, maken bekend dat de heer Jos Last tot wethouder is benoemd tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 december 2023. Nadat het CDA uit de coalitie stapte en dientengevolge wethouder Waaifoort zijn ontslag indiende, is er een gat in het college van B&W ontstaan dat zo snel mogelijk maar wel op een zorgvuldige manier moest worden ingevuld door een geschikte wethouder.

 

De beide fracties hebben een profielschets opgesteld waaraan potentiële kandidaten zijn getoetst. Hieruit is de heer Jos Last vanwege zijn kennis en ervaring naar voren gekomen als de beste kandidaat voor de opengevallen plek. Jos Last was eerder wethouder van de gemeente Gulpen-Wittem in de periode 2018-2022.

“We zochten een kandidaat die direct kon starten en maar een zeer geringe inwerkperiode nodig heeft. Met Jos Last kiezen we voor een kandidaat met bestuurlijke ervaring die de ambtelijke organisatie en de samenleving in Gulpen-Wittem goed kent”, aldus Quinn Quadvlieg, fractievoorzitter Fractie Franssen.

Ruud van Breemen, fractievoorzitter Balans, vult aan: “Het is belangrijk dat de nieuwe wethouder weet wat er speelt en leeft onder onze inwoners. De vrijgevallen portefeuille is stevig met daaraan gekoppeld belangrijke politiek-inhoudelijke uitdagingen. We zijn blij dat Jos bereid is zijn schouders onder deze uitdaging te zetten en hebben alle vertrouwen in hem.

 

Jos Last is in de raadsvergadering van 21 december 2023 door de gemeenteraad benoemd tot wethouder van de gemeente Gulpen-Wittem. Na instemming van de raad en het afleggen van de verklaring en belofte is de heer Last met onmiddellijke ingang in functie getreden en kan hij aan de slag als wethouder van de gemeente Gulpen-Wittem. De definitieve portefeuilleverdeling zal door het college van B&W in zijn eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. De vastgestelde portefeuilleverdeling zal daarna via de website van de gemeente openbaar bekend worden gemaakt.