Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem kent de Uitstralingsprijs 2023 toe aan het Comité Power Weekend Gulpen.

Het Comité Power Weekend Gulpen is een onderdeel van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) afdeling Gulpen. De KPJ is een jongerenorganisatie die activiteiten voor jongeren organiseert. Het Power Weekend Gulpen (voorheen Trekker Trek’) wordt sinds 1981 georganiseerd en kan daarbij telkens opnieuw rekenen op een grote groep betrokken vrijwilligers.

Power Weekend
Het Power Weekend staat bij veel verschillende doelgroepen traditiegetrouw in de agenda en heeft een grote aantrekkingskracht. Dankzij haar gevarieerde aanbod en bruisende programma trekt het event zo’n 4000 bezoekers uit Gulpen-Wittem en omstreken. Het hoogtepunt is de TractorPullingwedstrijd op zondag. Hoewel er tijdens het Power Weekend CO2 vrijkomt wordt het evenement toch als ‘duurzaam’ gekwalificeerd. De uitstoot wordt namelijk fors gereduceerd en gecompenseerd door investeringen in duurzame energieprojecten over de hele wereld. Daarnaast draagt de organisatie de Cittaslowgedachte uit, onder andere door het gebruik van streekproducten.

Uitstralingsprijs
De gemeente Gulpen-Wittem reikt ieder jaar tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst de Uitstralingsprijs uit aan een persoon, vereniging of stichting die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid en/of de gemeente in een positief daglicht heeft gesteld. Dat gebeurt op advies van het Uitstralingscomité. Deze bijzondere prestatie geeft aanleiding om waardering, respect en dank te uiten aan de initiatiefnemers. De prijs bestaat uit een oorkonde en een beeldje dat speciaal voor de Uitstralingsprijs door Pierre Lumey is vervaardigd.

De uitreiking van de Uitstralingsprijs 2023 vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 1 januari 2024 in de Kloosterbibliotheek van Wittem. De Nieuwjaarsbijeenkomst start om 12.30 uur.Rond 13.30 uur vindt de uitreiking plaats.