Breed onderzoek naar Dorpsplein en parkeerproblemen Partij

Op initiatief van Fractie Franssen bij de begrotingsvergadering 2017 werd er geld vrijgemaakt voor een onderzoek naar het dorpsplein in Partij. Vorige week stelden win vragen aan het College over de stand van zaken en droegen wij nog een alternatief aan. Het zal u niet ontgaan zijn dat de locatie van het beoogde Dorpsplein de… [lees meer]

Dorpsplein en gemeenschapshuis Partij-Wittem

De Gemeenteraadsleden van Fractie Franssen zijn recent opnieuw aangesproken over de ontwikkelingen rondom de aanleg van een dorsplein in Partij-Wittem. Daarnaast hebben meerdere verenigingen in Partij-Wittem ons aangesproken op hun gebrek aan opslagruimte bij het gemeenschapshuis A ge Wienhoes en de afgewezen plannen voor een aanbouw. Dorpsplein De gemeenteraad heeft op initiatief van onze fractie… [lees meer]

Vragen over toekomst gymzaal Wahlwiller

Vanuit de kern Wahlwiller en met name vanuit de plaatselijke verenigingen bereikt ons verontrustende informatie. De afgelopen weken ontvingen wij meerdere, vaak tegenstrijdige berichten over de toekomst – en beschikbaarheid van de gymzaal annex gemeenschapsruimte voor Wahlwiller. Meerdere verenigingen hebben bij het bekend worden van de sluiting van de bassischool contact met u gehad over de… [lees meer]

Financieel plan kunstgrasveld voetbalvereniging RKMVC goedgekeurd

Tijdens de Raadsvergadering op 28 april jongstleden stemde de gemeenteraad unaniem in met het financieel plan voor het kunstgrasveld in Mechelen. Hiermee kan er daadwerkelijk gestart worden met de aanbesteding en uitvoering van het kunstgrasveld in Mechelen. Op initiatief van de Fractie Franssen werd er in 2014 onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het kunstgrasveld…. [lees meer]

Kunstgrasveld RKMVC

In 2014 vond er op initiatief van de Fractie Franssen een onderzoek plaats naar de haalbaarheid van een kunstgrasveld in Mechelen. Eind 2015 besloot de gemeenteraad unaniem voor het aanleggen van een kunstgrasveld in Mechelen. De sportvelden in Mechelen worden daardoor geschikt voor de toekomst en samenwerking binnen de gemeente. In april 2016 wordt het… [lees meer]