Verkenning nieuwe accommodatie SV Geuldal: Open Club!

Samen met Balans en het CDA hebben wij het initiatief genomen om het College opdracht te geven om samen met de gemeente Valkenburg a/d Geul een verkenning uit te voeren naar een nieuwe accommodatie voor SV Geuldal, volgens het ‘Open Club’ gedachte. Een op de toekomst gerichte multifunctionele sportaccommodatie. De voetbalverenigingen van Schin op Geul… [lees meer]

Stand van zaken gemeenschapsvoorziening Gulpen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad vandaag geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom de realisatie van de gemeenschapsvoorziening in Gulpen. Dit nadat er overleg is geweest met de toekomstige gebruikers van deze voorziening. Vanaf 24 oktober 2017 is KS Bouwmanagement (na opdrachtgunning) bezig met de voorbereidingen voor de realisatie van… [lees meer]

Voortgang kunstgrasveld RKMVC Mechelen

medio juli zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging RKMVC in Mechelen. Fractie Franssen heeft zich in de afgelopen jaren samen met o.a. GroenLinks ingezet voor een toekomst bestendig voetbalterrein in Mechelen. In nauw overleg met het bestuur van RKMVC is gekozen voor de aanleg van een kunstgrasveld. De werkzaamheden… [lees meer]

Breed onderzoek naar Dorpsplein en parkeerproblemen Partij

Op initiatief van Fractie Franssen bij de begrotingsvergadering 2017 werd er geld vrijgemaakt voor een onderzoek naar het dorpsplein in Partij. Vorige week stelden win vragen aan het College over de stand van zaken en droegen wij nog een alternatief aan. Het zal u niet ontgaan zijn dat de locatie van het beoogde Dorpsplein de… [lees meer]

Dorpsplein en gemeenschapshuis Partij-Wittem

De Gemeenteraadsleden van Fractie Franssen zijn recent opnieuw aangesproken over de ontwikkelingen rondom de aanleg van een dorsplein in Partij-Wittem. Daarnaast hebben meerdere verenigingen in Partij-Wittem ons aangesproken op hun gebrek aan opslagruimte bij het gemeenschapshuis A ge Wienhoes en de afgewezen plannen voor een aanbouw. Dorpsplein De gemeenteraad heeft op initiatief van onze fractie… [lees meer]