Op initiatief van Fractie Franssen bij de begrotingsvergadering 2017 werd er geld vrijgemaakt voor een onderzoek naar het dorpsplein in Partij. Vorige week stelden win vragen aan het College over de stand van zaken en droegen wij nog een alternatief aan.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de locatie van het beoogde Dorpsplein de gemoederen bezighoudt. Gezien het belang dat hiermee gemoeid is en de verschillende actoren die bij de locatiekeuze en de inrichting van de locatie betrokken zijn, heeft het College laten weten een onderzoek te starten naar potentiële locaties voor de inrichting van een Dorpsplein in de kern van Partij. Het College wil zich niet enkel hiertoe beperken, maar zal ook in lijn met de motie van de Raad tevens onderzoek verrichten naar de parkeerproblematiek in de kern Partij. Het College zal een integrale onderzoeksvraag voorbereiden voor een extern bureau om integraal te zoeken naar de potentiële locaties voor de inrichting van een Dorpsplein maar ook ten aanzien van de parkeerproblematiek in deze kern.
In de integrale onderzoeksvraag zal ook worden opgenomen dat alle stakeholders en belanghebbenden betrokken worden in het onderzoek.

Fractie Franssen ziet de resultaten met belangstelling tegemoet zodat er ook voor de kern Partij een passende oplossing kan komen.