Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad vandaag geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom de realisatie van de gemeenschapsvoorziening in Gulpen. Dit nadat er overleg is geweest met de toekomstige gebruikers van deze voorziening.

Vanaf 24 oktober 2017 is KS Bouwmanagement (na opdrachtgunning) bezig met de voorbereidingen voor de realisatie van de gemeenschapsvoorziening in Gulpen. Dit in nauw overleg met de PGMH, gebruikers van de toeristenkerk en de verenigingen uit Gulpen. Samen hebben zij het plan van eisen gereed gemaakt. Vervolgens heeft de gemeenteraad besloten dat de nieuwe gemeenschapsvoorziening tenminste energieneutraal moet zijn. Fractie Franssen heeft hierbij aangetekend dat dit geen vertraging voor de bouw van de gemeenschapsvoorziening mag opleveren.

Inmiddels is er gestart met de aanbesteding voor de architect en de globale planning is dat er eind 2018 gestart kan worden met de aanbouw van de gemeenschapsvoorziening, zodat in juli 2019 de gemeenschapsvoorziening voor de kern Gulpen gereed is.

Klik hier voor de volledige raadsinformatiebrief.