medio juli zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging RKMVC in Mechelen. Fractie Franssen heeft zich in de afgelopen jaren samen met o.a. GroenLinks ingezet voor een toekomst bestendig voetbalterrein in Mechelen. In nauw overleg met het bestuur van RKMVC is gekozen voor de aanleg van een kunstgrasveld. De werkzaamheden zijn enige tijd vertraagd omdat de club en de gemeente duidelijkheid wilde hebben over het rapport van het RIVM over de rubberkorrels. Na overleg met o.a. de GGD zijn inmiddels de werkzaamheden gestart. Het terrein wordt opgehoogd en vervolgens worden er ‘lavakorrels’ gebruikt om met name wateroverlast (waar de voetbalvereniging regelmatig mee te maken heeft) te voorkomen. Gemeenteraadslid Robbert Dautzenberg volgt de werkzaamheden en de ontwikkelingen van de voetbalvereniging op de voet en maakte onderstaande foto-impressie: