Samen met Balans en het CDA hebben wij het initiatief genomen om het College opdracht te geven om samen met de gemeente Valkenburg a/d Geul een verkenning uit te voeren naar een nieuwe accommodatie voor SV Geuldal, volgens het ‘Open Club’ gedachte. Een op de toekomst gerichte multifunctionele sportaccommodatie.

De voetbalverenigingen van Schin op Geul en Wijlre  hebben enige tijd geleden hun krachten hebben gebundeld en zijn samengegaan in SV Geuldal. De nieuwe coalitie in Valkenburg a/d Geul heeft het faciliteren van SV Geuldal opgenomen in hun coalitieprogramma. Gulpen-Wittem wil de accommodatie graag verplaatsen naar een gebied dat minder kwetsbaar is voor de natuur, die beter bereikbaar is en toegerust is op de toekomst.

De Minister van VWS heeft vorige week het Nationale Sportakkoord gepresenteerd (zie bijlage), waarin het toekomstbestendig maken van sportaccommodaties een hoge prioriteit krijgt. De Minister van VWS een aantal subsidieregelingen in het leven roept per 2019 om tot deze ontwikkelingen te komen. De provincie Limburg (via het Huis voor de Sport) het ontwikkelen van ‘open clubs’ en op de toekomst gerichte accommodaties faciliteert (zie bijlage). Voor de omgeving rondom het kasteel Wijlre en voor de locatie van SV Geuldal in Wijlre wensen bestaan om te komen tot een brede gebiedsontwikkeling.

Wij hebben het college dan ook opgedragen om:

Samen met voetbalvereniging S.V. Geuldal, Gemeente Valkenburg, provincie en Waterschap Roer & Overmaas te onderzoeken of een nieuwe accommodatie mogelijk is. Advies in te winnen bij het Huis voor de Sport over de mogelijkheden om te werken aan een toekomstbestendige sportaccommodatie volgens het Open Club gedachte en daarbij optimaal gebruik te maken van de (subsidie)mogelijkheden die het Sportakkoord en de provincie Limburg bieden. De overige (sport)verenigingen hierbij te betrekken; Voor de brede omgeving rond kasteel Wijlre en de locatie van SV Geuldal een gebiedsvisie voor te bereiden en daar o.a. de provincie, en stichtingen Ark en Elisabeth Strouven bij te betrekken. Beleid te maken voor zo’n samenwerking gezien de ontwikkelingen van o.a. SV Zwart-Wit ’19 (met SV Simpelveld) en FC Gulpen (met RKVVM)

Nadere informatie:

https://www.nocnsf.nl/openclubs

https://auteurs.allesoversport.nl/wp-content/uploads/2018/06/Sportakkoord_2018_WEB.pdf

https://www.openclublimburg.nl