De Gemeenteraadsleden van Fractie Franssen zijn recent opnieuw aangesproken over de ontwikkelingen rondom de aanleg van een dorsplein in Partij-Wittem. Daarnaast hebben meerdere verenigingen in Partij-Wittem ons aangesproken op hun gebrek aan opslagruimte bij het gemeenschapshuis A ge Wienhoes en de afgewezen plannen voor een aanbouw.

Dorpsplein
De gemeenteraad heeft op initiatief van onze fractie budget vrijgemaakt in de gemeentebegroting om de realisatie van een dorpsplein in Partij te onderzoeken en gereed voor realisatie te maken. Recent vernamen wij dat onderzoek naar het dorpsplein in Partij stil ligt. Daarnaast hebben wij vanuit diverse inwoners van Partij vernomen dat er zich ook nieuwe ontwikkelingen voordoen om het dorpsplein in Partij, mogelijk toch nabij gemeenschapshuis A ge Wienhoes te realiseren. Wij willen u hierover de volgende vragen stellen:

  1. Wanneer kunnen wij de uitkomsten van het onderzoek voor een dorpsplein in Partij verwachten?
  2. Bent u bekend met de door inwoners van Partij aangedragen suggestie om het dorpsplein in Partij te realiseren naast gemeenschapshuis A ge Wienhoes?Suggestie: Wij hebben vernomen dat de woning gelegen naast het gemeenschapshuis aan de oude Heirbaan al geruime tijd te koop staat. Het betreft hier een perceel met een totale oppervlakte van 4.000 m2. Gelet op de oppervlakte zou naast de aanleg van een dorpsplein, daarmee ook het parkeerprobleem en mogelijk de berging bij het gemeenschapshuis opgelost kunnen worden, zoals u dit recent voortvarend in Eys heeft opgepakt.
  3. Bent u bereid om deze aangedragen suggestie alsnog mee te nemen in uw onderzoek voor de realisatie van een dorpsplein in Partij?

Opbergruimte
Diverse verenigingen van Partij-Wittem hebben ons benaderd over het gebrek aan opbergruimte bij het gemeenschapshuis in Partij. Er zou met name gebrek zijn aan het opbergen van stoelen, tafels en leeggoed door het stichtingsbestuur, waardoor verenigingen hun spullen niet (meer) kwijt kunnen. De verenigingen geven aan dat door efficiënter met de opbergruimtes om te gaan er voor elke vereniging plek zou moeten zijn om hun spullen te stallen, maar dat er dan wel ruimte gemaakt moet worden voor het stallen van stoelen, tafels en leeggoed.

Van de beheersstichting vernamen wij dat zij u een offerte hebben toegestuurd om een aanbouw te realiseren, maar dat de eerder aangedragen oplossing voor het plaatsen van een container de voorkeur van het College heeft. Wij zien in het plaatsen van een container een mogelijk bezwaar van de dorpsbouwmeester, nu de naastgelegen voormalige “Franse bassischool” als karakteristiek pand is aangewezen. Uit de door de verenigingen aangedragen suggesties hebben wij nog een alternatief meegekregen, dat wij graag onder uw aandacht willen brengen.

  1. Bent u als College bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om een met bijvoorbeeld “hout” te bekleden, goedkopere aanbouw te realiseren bij het gemeenschapshuis in Partij?
  2. Kunt u ons inzicht geven in welke oppervlakte er momenteel in gebruik is als opbergruimte en hoe groot de oppervlakte is die de verenigingen tekort komen?
  3. Bent u bereid er zich als College voor in te zetten dat alle verenigingen in Partij-Wittem voldoende gebruik kunnen maken van de (beschikbare) opslagruimtes van het gemeenschapshuis, zoals dit bij de bouwplannen is afgesproken?

Wij verzoeken u om met bovenstaande suggesties en vragen voortvarend aan de slag te gaan en ons op korte termijn van antwoorden te voorzien.