Als gevolg van de Covid-19 crisis hebben inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen het zwaar. Fractie Franssen heeft eerder dit jaar het College opgeroepen om iedereen zoveel mogelijk te ondersteunen. Een van de instrumenten is de kwijtschelding aan de huurders van gemeentelijk vastgoed. Afgelopen week ontvingen wij bericht dat het College aan onze oproep gehoor geeft.

Het college scheldt niet alleen kwijt over de periode van 15 maart tot 1 september, maar over heel 2020. Het aanhoudende virus zorgt er immers voor dat huurders nog steeds in de financiële problemen zijn. Het gaat in totaal om een bedrag van € 41 duizend. De maatschappelijke belangen wegen gelukkig zwaarder dan het gemis van de huurinkomsten. Er is het College en ook Fractie Franssen veel aan gelegen om het verenigingsleven in stand te houden in al onze kernen. Op deze manier wordt de huurders een hart onder de riem gestoken.