Enige tijd geleden stelde onze fractie vragen aan het college met daarbij het verzoek om de toegangsweg naar het gemeenschapshuis in Ingber (kantine) te verharden. Deze toegangsweg verkeert al geruime tijd in zeer slechte staat, maar wordt veel gebruikt. Het college heeft inmiddels positief gereageerd en daarbij besloten om 15 duizend euro beschikbaar te stellen voor het verharden van de toegangsweg. Fractie Franssen is blij met deze oplossing, waarmee de inwoners van Ingber ook weer geholpen zijn om de gemeenschapsaccommodatie voor iedereen toegankelijk te maken. De inwoners en de voetbalvereniging dragen zelf ook financieel bij aan het verharden van de toegangsweg.