Met enige verbazing hebben wij kennisgenomen van de kennelijke drang van het College om zo snel als mogelijk over te gaan tot sloop van de voormalige basisschool en gymzaal in Wahlwiller. Temeer nu er nog steeds geen alternatief voor onder andere C.V. de Boemelaire voorhanden is om hun carnavalsactiviteiten te organiseren.

Bovenstaande werd bevestigd in hun dringende oproep aan het college op 29 maart jongstleden, waarbij ook aangegeven werd dat het college de gemaakte afspraken met deze gebruikers niet nakomt.

Wij roepen het college nadrukkelijk op pas tot sloop over te gaan indien een oplossing voor het accommodatievraagstuk voor Wahlwiller op afzienbare termijn gerealiseerd zal worden, waardoor de gebruikers niet op straat komen te staan.

Wij hebben het college daarnaast de volgende vragen gesteld:

 1. Wanneer heeft het laatste overleg met de gebruikers van de gymzaal in Wahlwiller plaatsgevonden?
 2. Welke afspraken heeft u met de gebruikers gemaakt over de sloop van de gymzaal?
 3. Met wie heeft u recent gesproken alvorens u over bent gegaan tot het afwijzen van de alternatieve invulling van de school en de gymzaal en daarmee overgaat tot het slopen van beide panden?
 4. Wanneer staat de daadwerkelijke sloop gepland?
 5. Is er voor de sloop een alternatief gerealiseerd voor de huidige gebruikers?
 6. Indien er een tussentijdse oplossing (zou) moet komen, voorziet de gemeente dan in de financiering hiervan?

 

 1. Wat is uw mening over het idee dat C.V. de Boemelaire aandraagt om gezamenlijk met Nijswiller te kijken naar een oplossing voor de accommodatieproblematiek?

 

 1. Bent u bereid om samen met de verenigingen uit Wahlwiller en Nijswiller naar een gezamenlijke oplossing te kijken en dit ook actief te faciliteren?

 

Een oplossing kan mogelijk ook gelegen zijn in panden/locaties in de nabijheid van beide dorpsgrenzen of een samenvoeging daarvan.

 

 1. Heeft u met de initiatiefnemer voor de gebouwen in Wahlwiller ook gekeken naar een oplossing die gelegen kan zijn in Nijswiller of nabij de dorpsgrenzen voor dit initiatief?Dit mede in samenhang met de andere initiatiefnemer die zich voor de locatie in Nijswiller heeft gemeld?
 2. Indien nee, bent u bereid om dit alsnog te doen?
 3. Welke alternatieven gaat u de gebruikers van de gymzaal in Wahlwiller voorleggen?
 4. Wanneer wordt de Raad over deze plannen geconsulteerd?

De beantwoording op bovenstaande vragen zien wij gelet op de urgentie van de dreigende sloop zo snel mogelijk tegemoet.