Pro en Balans laten Hoogbegaafde kinderen in de kou staan

Afgelopen donderdag dienden wij samen met het CDA een motie in om te onderzoeken hoe we hoogbegaafde kinderen in Gulpen-Wittem beter kunnen ondersteunen. Een dringende oproep vanuit de hoogbegaafden en hun ouders zelf. In Gulpen-Wittem wonen circa 44 hoogbegaafde kinderen die onvoldoende steun ervaren om hun talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Volgens wethouder Van der… [lees meer]

Nieuwe- duurzame basisschool Witheim in Mechelen officieel geopend

Gisteren werd er in Mechelen in een feestelijke setting stilgestaan bij de succesvolle realisatie van de nieuwe school, basisschool Witheim. De openingsbijeenkomst stond in het teken van Duurzaamheid.  Namens Fractie Franssen waren wethouder Piet Franssen en Raadslid Robbert Dautzenberg aanwezig. Beide zijn zeer enthousiast over het nieuwe onderwijsconcept dat voor de leerlingen van Nijswiller, Wahlwiller,… [lees meer]

Noodlokaal voor basisschool Wijlre

Op verzoek van de Fractie Franssen en het CDA wordt er bij de basisschool in Wijlre voor 2 schooljaren een noodlokaal geplaatst. Wij hebben hier recent om verzocht, nadat ouders uit Wijlre ons informeerden dat er een forse toename van het leerlingenaantal is voor het komend schooljaar. Deze toename komt voort uit het sluiten van… [lees meer]

Ruimtegebrek basisschool Op de Tienbunder te Wijlre

De coalitie bereiken geluiden dat basisschool Op de Tienbunder te Wijlre vanaf komend schooljaar met ruimtegebrek te maken krijgt. Het gaat hierbij niet om opslagruimte maar om daadwerkelijke leslokalen. Dit ruimtegebrek is het gevolg van de sluiting van de basisschool in Schin op Geul hierdoor zijn op de basisschool te Wijlre extra leerlingen aangemeld. De… [lees meer]

Begroting 2016 – Algemene Beschouwingen

Volgens onze fractie ligt er een prima en duidelijke begroting, maar bovenal ligt er een begroting waar de duidelijke lijn van deze coalitie in zichtbaar is. Er is goed gekeken naar ons coalitieprogramma en de input vanuit de kadernota en door creatieve en slimme keuzes wordt bijna het volledige coalitieprogramma in de uitvoering gezet. Daarnaast dienen… [lees meer]