Op verzoek van de Fractie Franssen en het CDA wordt er bij de basisschool in Wijlre voor 2 schooljaren een noodlokaal geplaatst. Wij hebben hier recent om verzocht, nadat ouders uit Wijlre ons informeerden dat er een forse toename van het leerlingenaantal is voor het komend schooljaar. Deze toename komt voort uit het sluiten van de basisschool in Schin op Geul (gemeente Valkenburg a/d Geul).

Het schoolbestuur heeft pas zeer recent het college geïnformeerd over de toename van het leerlingenaantal en heeft daarbij verzuimd een leerlingenstop in te voeren, toen de aanmeldingen de beschikbare ruimte overstegen. Beide fracties willen wel dat er nog gesproken wordt met de gemeente Valkenburg a/d Geul over een financiële bijdrage aan de noodlokalen in Wijlre, die mede door hun toedoen geplaatst moeten worden.

Voor meer informatie: lees de Raadsinformatiebrief