Afgelopen donderdag dienden wij samen met het CDA een motie in om te onderzoeken hoe we hoogbegaafde kinderen in Gulpen-Wittem beter kunnen ondersteunen. Een dringende oproep vanuit de hoogbegaafden en hun ouders zelf. In Gulpen-Wittem wonen circa 44 hoogbegaafde kinderen die onvoldoende steun ervaren om hun talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Volgens wethouder Van der Kleij is er niets aan de hand: de scholen hebben plannen en die zijn goed. Daar gaat het juist om: de plannen zijn er, de praktijk is weerbarstiger! Overigens heeft onze enige middelbare scholengemeenschap (Sophianum) niet eens een plan! Daarnaast zijn er kinderen die niet eens naar de basisschool kunnen gaan, omdat er in de regio geen passend aanbod is. Iets wat ook de minister van Onderwijs heeft geconstateerd en waarvoor financiële middelen ter beschikking zijn gesteld. Onze oproep om de motie tekstueel aan te passen kon helaas ook niet op steun van de coalitie rekenen, een kansloze missie! CDA en Fractie Franssen laten deze kinderen echter niet in de kou staan en komen met aanvullende acties.

Aanvulling: vandaag via Facebook reageerde PRO overigens dat ze zich wel willen gaan inzetten voor kinderen met hoogbegaafdheid dit naar aanleiding van een aantal reacties door ouders van de betreffende kinderen. We zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit gesprek, maar zullen er niet op gaan wachten.