Gemeenteraad unaniem over strategische huisvesting onderwijs

Tijdens de Raadsvergadering van 19 december 2014 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de strategische onderwijsvisie voor Gulpen-Wittem. De gemeente Gulpen-Wittem maakt daarin haar beleidskeuzes voor de huisvesting van het basisonderwijs nu en in de toekomst.  Daarnaast zijn er een tweetal moties aangenomen waarbij basisschool A gene Wienberg uit Mechelen de ruimte krijgt voor de… [lees meer]

Piketpalen voor 2015

Tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2014 heeft Fractie Franssen samen met de andere partijen de piketpalen geslagen voor 2015, bij de behandeling van de Kadernota. Daarbij zijn er drie belangrijke moties aangenomen te weten: het revitaliseren en (economisch) versterken van de kern Gulpen, nieuwe begrazing voor de gronden in Partij en een onderzoek naar… [lees meer]

Groene schoolpleinen

Fractie Franssen is het inhoudelijk helemaal eens met het burgerinitiatief/initiatiefvoorstel van GroenLinks en Groen! voor de groene schoolpleinen. Met name omdat het initiatief van ouders en leerkrachten samen met de buurtbewoners komt. Dit hebben wij ook al tijdens het sprekersplein aangegeven. Onze fractie ziet echter geen noodzaak om hier apart financiële middelen voor te ramen…. [lees meer]

Informatiebijeenkomsten over de toekomst van het basisonderwijs in Gulpen-Wittem

Gulpen-Wittem, 12 april 2013 – De gemeente Gulpen-Wittem en schoolbesturen SKO Mergelland en INNOVO organiseren op 22 en 23 april aanstaande een informatiebijeenkomst over de toekomst van het basisonderwijs in Gulpen-Wittem. De demografische krimp in de regio, de landelijke kwaliteitsopgave voor het onderwijs en de voortdurende wijzigingen in de regelgeving van het onderwijs zijn landelijke… [lees meer]

Landelijk Signaal opheffingsnorm basisscholen

De fracties Balans, Fractie Franssen, CDA, Groen! en PvdA hebben gisterenavond in een motie het College verzocht om nu, het onderzoeksrapport naar de kwaliteit en toekomst van het basisonderwijs landelijk gepubliceerd is een duidelijk signaal af te geven naar de staatssecretaris en de Tweede Kamer. Nu zijn we nog in een vroeg stadium dat overleg… [lees meer]