Gulpen-Wittem, 12 april 2013 – De gemeente Gulpen-Wittem en schoolbesturen SKO Mergelland en INNOVO organiseren op 22 en 23 april aanstaande een informatiebijeenkomst over de toekomst van het basisonderwijs in Gulpen-Wittem. De demografische krimp in de regio, de landelijke kwaliteitsopgave voor het onderwijs en de voortdurende wijzigingen in de regelgeving van het onderwijs zijn landelijke en regionale ontwikkelingen die een sterke invloed (gaan) hebben op het onderwijs in Gulpen-Wittem.

Integraal Huisvestingsplan (IHP)

De gemeente Gulpen-Wittem werkt op dit moment samen met beide schoolbesturen aan een visie op de huisvesting van het basisonderwijs voor de periode 2013 – 2020. Ze hebben ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de basisscholen en de schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Een visie op huisvesting moet aansluiten bij het beleid van beide schoolbesturen. Vandaar dat het belangrijk is dat dit samen wordt opgepakt.

Met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan willen de schoolbesturen en de gemeente goed en op tijd reageren op de ontwikkelingen en urgenties waarmee ze worden geconfronteerd. Bij het opstellen van de visie is als belangrijkste uitgangspunt gekozen voor de maximale ontwikkelingskansen voor kinderen in toekomstbestendige en complete onderwijsvoorzieningen.

Doel informatiebijeenkomsten

Tijdens de informatiebijeenkomsten willen de gemeente en de schoolbesturen belanghebbenden informeren over de richtinggevende visie, die in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is opgesteld. Na een toelichting op de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de richtinggevende visie hebben belanghebbenden ruim de gelegenheid om vragen te stellen aan wethouder Jan Bormans (gemeente Gulpen-Wittem), Jeu Janssens (SKO Mergelland) en Bert Nelissen (INNOVO).

Voor de basisscholen in de kernen Slenaken, Epen, Reijmerstok, Wahlwiller/Nijswiller en Mechelen vindt de informatiebijeenkomst op maandag 22 april aanstaande om 19.00 uur in het Patronaat te Epen plaats. Voor de basisscholen in de kernen Gulpen, Eys en Wijlre vindt de informatiebijeenkomst op dinsdag 23 april aanstaande om 19.00 uur in het Wielderhoes te Wijlre plaats.

Behandeling in gemeenteraad

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem behandelt het Integraal Huisvestingsplan op 27 juni aanstaande in haar vergadering.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem