De fracties Balans, Fractie Franssen, CDA, Groen! en PvdA hebben gisterenavond in een motie het College verzocht om nu, het onderzoeksrapport naar de kwaliteit en toekomst van het basisonderwijs landelijk gepubliceerd is een duidelijk signaal af te geven naar de staatssecretaris en de Tweede Kamer. Nu zijn we nog in een vroeg stadium dat overleg mogelijk is. Daarbij blijven de recent gemaakte afspraken over de toekomst van het basisonderwijs, die gemaakt zijn met de schoolbesturen overeind. Wij hebben het College wel nadrukkelijk gevraagd zorgvuldig om te gaan met de communicatie, want deze staat voor ons voorop om een open gesprek aan te kunnen gaan.

Daarbij willen de fracties gezamenlijk dat uiteraard de kwaliteit van het basisonderwijs voorop staat, maar dat er ook rekening wordt gehouden met de consequenties die de nieuwe opheffingsnorm (van 23 leerlingen, naar 100 leerlingen) met zich meebrengt voor de basisscholen in onze gemeente.

Wij hebben het ministerie c.q. Tweede Kamer dan ook verzocht om de nieuwe norm te heroverwegen, in die zin dat er recht wordt gedaan aan de genoemde belangen, waarbij de kwaliteit van het basisonderwijs onverlet voorop blijft staan.

MOTIE_opheffingsnorm_basisscholen