De coalitie bereiken geluiden dat basisschool Op de Tienbunder te Wijlre vanaf komend schooljaar met ruimtegebrek te maken krijgt. Het gaat hierbij niet om opslagruimte maar om daadwerkelijke leslokalen. Dit ruimtegebrek is het gevolg van de sluiting van de basisschool in Schin op Geul hierdoor zijn op de basisschool te Wijlre extra leerlingen aangemeld. De basisschool te Wijlre is ontworpen op basis van de te verwachten bevolkingskrimp en dus een lager leerlingenaantal. Door de sluiting van de basisschool te Schin op Geul is er nu echter een onverwachte groei in plaats van een krimpsituatie.

Wij hebben vernomen dat men voornemens is om de koffiekamer/lerarenkamer te gaan gebruiken als klaslokaal. Dit bericht baart ons ernstige zorgen. Dit is niet alleen voor de leerlingen geen wenselijke situatie, maar ook voor de leraren.
Daar komt nog bij dat het gebouw momenteel reeds één benodigd klaslokaal mist. De BSO heeft namelijk geen eigen ruimte, maar zit in het deel dat als zogenaamde algemene verwerkingsruimte dienst doet.

Volgens het CDA en de Fractie Franssen moet dit probleem worden opgelost. Wij hebben daarom het College gevraagd om een toelichting op dit probleem en hoe zij dit gaan oplossen.

Klik hier voor de volledige brief.