Gisteren werd er in Mechelen in een feestelijke setting stilgestaan bij de succesvolle realisatie van de nieuwe school, basisschool Witheim. De openingsbijeenkomst stond in het teken van Duurzaamheid.  Namens Fractie Franssen waren wethouder Piet Franssen en Raadslid Robbert Dautzenberg aanwezig. Beide zijn zeer enthousiast over het nieuwe onderwijsconcept dat voor de leerlingen van Nijswiller, Wahlwiller, Partij en Mechelen is gerealiseerd.

Omdat de kern Mechelen in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijsplan 2014-2020 een centrumfunctie heeft gekregen heeft de gemeente Gulpen-Wittem 2,5 miljoen geïnvesteerd in de realisatie van een Kindcentrum in Mechelen. Want naast onderwijs, biedt dit gebouw ook onderdak aan een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.” Hij bedankte alle betrokken partijen voor hun inzet.

EPC = 0

Het kindcentrum is bijzonder omdat dat er tijdens het ontwerp en de realisatie veel aandacht is besteed aan duurzaamheid. Het gebouw is energiezuinig en scoort EPC = 0 (Energie Prestatie Coëfficiënt). Dit getal geeft aan hoe energiezuinig een nieuwbouw is. Dit wordt berekend aan de hand van bouwkundige en installatietechnische gegevens. Hoe lager de waarde, des te beter is de energieprestatie. Deze score heeft de school onder meer te danken aan de 218 zonnepanelen die op het dak liggen, het driedubbele beglazing en de LED-verlichting in daglichtkleur met ‘aanwezigheidsdetectie’.

Bewust bezig zijn met duurzaamheid

In dat kader sloot gedeputeerde Prevoo zich aan bij de openingsbijeenkomst. Hij vertelde over het belang van duurzaamheid in het onderwijs en over de faciliterende rol van de Provincie om deze boodschap over te dragen aan jongeren. Hij vindt het een positieve zaak dat de school aandacht gaat besteden aan het scheiden van afval in de school, door basisschoolkinderen zelf. “Want als je op jonge leeftijd bezig bent met duurzaamheid en het milieu, dan zorgt dat op latere leeftijd ook voor bewustzijn. Bijvoorbeeld op het moment dat zij een eigen woning kopen of bouwen.” Daarnaast sprak hij over de mogelijkheid van het inzetten van elektrische auto’s in de omgeving van Mechelen om de mobiliteit van inwoners te bevorderen. Tot slot werden de aanwezigen door enkele kinderen rondgeleid. Zij passeerden ook het informatiescherm dat sinds kort in de centrale hal hangt. Hierop kunnen de kinderen op ieder moment zien wat de energieopbrengst van de zonnepanelen is.

Schoolbestuur INNOVO

Nog geen jaar geleden, in december 2016, werd het officiële startsein gegeven voor de bouw. Alvorens de start werden alle leerlingen en peuters tijdelijk overgebracht naar een andere locatie: de voormalige middelbare school, het Sophianum in Nijswiller. Dit gebeurde in goed overleg met schoolbestuur INNOVO (tevens bouwheer van basisschool Witheim). Kinderen uit de omgeving van Mechelen, Wahlwiller en Partij-Wittem zijn in september het nieuwe schooljaar fris begonnen op de nieuwe locatie. Zij hebben de school toen ook op een feestelijke wijze ingewijd.