Gebrekkige publieksvriendelijkheid

Fractievoorzitter Piet Franssen en Burgerfractielid Robbert Dautzenberg ergeren zich gruwelijk aan de publieksvriendelijkheid van de gemeente Gulpen – Wittem. ‘Hoewel het niet de eerste keer is dat we weken zitten te wachten op antwoorden, begint het steeds erger te worden’, aldus het tweetal. De heren hebben namens de fractie op 20 oktober een brief met het… [lees meer]

Collectieve verzekering voor vrijwilligers Gulpen – Wittem

Balans diende op 6 november 2008 een motie in met het dringende verzoek om voor alle vrijwilligers in Gulpen – Wittem een collectieve verzekering af te sluiten. Deze verzekering is door de gemeente bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgesloten. Wij als fractie Franssen zijn fractie Balans dankbaar voor deze zeer handige en bruikbare motie, en… [lees meer]

Aanpassing Collectebeleid

Op de Raadsvergadering van 20 november 2008 is er door het CDA en Fractie Franssen een motie ingediend om de collectebeleid die nu in het nadeel van de verenigingen is vastgesteld te wijzigen. Tal van verenigingen hebben bij de gemeente en bij beiden fractie bezwaar gemaakt tegen de huidige door het college opgestelde collectebeleid.  Het CDA… [lees meer]

Fractie Franssen wil nieuwe directeur Beleid en Projecten intern werven en bespaart €20.000

Op 17 juli 2008 hebben wij vernomen dat voor het werven van een nieuwe directeur beleid en projecten €20.000 nodig zou zijn voor het inschakelen van het bureau Rieken en Oomen. Fractie Franssen deelt de meningen en de keuze van het college niet om met dit bureau in zee te gaan. Niet omdat wij de… [lees meer]

Donateursacties

Geacht college, leden van de raad Diverse verenigingen en instanties hebben ons benaderd inzake de brief die zij hebben ontvangen met betrekking tot het besluit van het college om de collecteduur mbt collectes cq donateuracties met ingang van 1 januari 2009 te verkorten naar 1 week. Het bevreemd ons dat dit besluit is genomen zonder… [lees meer]