Op 17 juli 2008 hebben wij vernomen dat voor het werven van een nieuwe directeur beleid en projecten €20.000 nodig zou zijn voor het inschakelen van het bureau Rieken en Oomen.

Fractie Franssen deelt de meningen en de keuze van het college niet om met dit bureau in zee te gaan. Niet omdat wij de deskundigheid van bovengenoemd bureau in twijfel trekken, maar omdat de kosten veel te hoog zijn!

In een reactie naar het college toe hebben wij toen het volgende gesteld, waarna het college heeft besloten de nieuwe directeur intern te werven en met succes!

Waarom wordt nu al direct gekozen voor een extern bureau? Ons inziens is het veel verstandiger en goedkoper te starten met een normale advertentiecampagne (bijv. in Intermediair, VNG magazine, IGOM, etc.) . Wij hebben bovendien vertrouwen in de mensen binnen onze organisatie en verwachten dat intern de kennis en kunde aanwezig is om een geschikte kandidaat te kiezen uit de potentiële kandidaten. Zou deze campagne geen resultaat opleveren dan is het in het uiterste geval nog altijd een mogelijk een extern bureau in te schakelen.

In hoeverre kunnen wij het verkopen dat wij een dusdanig bedrag uittrekken voor een nieuwe directeur gegeven de huidige financiële situatie van onze gemeente. De afgelopen tijd hebben wij regelmatig vernomen dat wij voor bepaalde belastingtarieven tot de top van Nederland behoren en wij dienen te bezuinigen op uitgaven. Wij denken niet dat de inwoners van onze gemeente het accepteren als wij zomaar €20.000,- uitgeven aan een nieuwe directeur, hetgeen vervolgens direct dan wel indirect een nieuwe belastingverhoging tot gevolg heeft. Ons inziens is een normale advertentiecampagne veel goedkoper en dit zal tot minder lastendruk bij de burgers leiden.

Wij willen graag inzicht in de afspraken die in het verleden en nu met dit bureau gemaakt zijn. Er is sprake van no cure, no pay (geen geschikte kandidaat dan geen geld)? Is er sprake van een maximum plafondbedrag? Wat houden de werkzaamheden van dit bureau in? Bij welke functie heeft dit bureau in het verleden geadviseerd en is de destijds aangenomen persoon nog steeds in dienst en functioneert deze naar behoren?