Op de Raadsvergadering van 20 november 2008 is er door het CDA en Fractie Franssen een motie ingediend om de collectebeleid die nu in het nadeel van de verenigingen is vastgesteld te wijzigen. Tal van verenigingen hebben bij de gemeente en bij beiden fractie bezwaar gemaakt tegen de huidige door het college opgestelde collectebeleid.  Het CDA en Fractie Franssen hebben het college dan het volgende opgedragen:

– In overleg te treden met de verenigingen om kennis te nemen van hun ervaren knelpunten en suggesties voor verbetering.

– Het collectebeleid dusdanig aan te passen dat het voor de vrijwilligers werkbaar is en het maximaal de ruimte biedt om inkomsten te genereren.

– De periode voor het collecteren door lokale verenigingen vast te stellen op twee weken.

– Voor elke kern een eigen collecte agenda te hanteren.

– De mogelijkheid te bestuderen om lokale verenigingen, daar waar mogelijk voorrang te verlenen op landelijke acties.

Alle fracties uit de gemeenteraad van Gulpen – Wittem zijn akkoord gegaan het met voorstel van CDA en Fractie Franssen. Wij hopen dat de verenigingen door deze aanpassing op een werkbare en plezierige manier inkomsten kunnen generen om ook hun activiteiten in de toekomst  succesvol te kunnen financieren.