Fractievoorzitter Piet Franssen en Burgerfractielid Robbert Dautzenberg ergeren zich gruwelijk aan de publieksvriendelijkheid van de gemeente Gulpen – Wittem.
‘Hoewel het niet de eerste keer is dat we weken zitten te wachten op antwoorden, begint het steeds erger te worden’, aldus het tweetal.
De heren hebben namens de fractie op 20 oktober een brief met het verzoek om inlichtingen over de toekomst van de kermis in Wijlre naar het College van Burgemeester en Wethouders gestuurd, vandaag 21 december is er nog steeds geen antwoord ontvangen. Het is schandalig wat er gebeurt in Gulpen – Wittem. Na diverse contacten naar aanleiding van het uitblijven van de antwoorden, hebben we ze nog steeds niet mogen ontvangen.
Als dit dezelfde publieksvriendelijkheid is die de burger mag ontvangen van de gemeente Gulpen – Wittem dan, is het hoog tijd dat er in 2009 goede voornemens worden gemaakt, om de service te verbeteren. Dat nota bene de afdeling publieksdiensten achter blijft met de publieksvriendelijkheid, dat is iets wat je totaal niet mag verwachten!
Zeker als het om feitelijke informatie gaat mag je er vanuit gaan dat de opgevraagde informatie binnen een redelijke termijn verstrekt wordt. De  gemeente Gulpen – Wittem heeft volgens ons nog een lange weg te gaan als het gaat om de ‘prijs van publieksvriendelijkheid’ naar de burger, bedrijven en fracties toe.