Balans diende op 6 november 2008 een motie in met het dringende verzoek om voor alle vrijwilligers in Gulpen – Wittem een collectieve verzekering af te sluiten. Deze verzekering is door de gemeente bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgesloten. Wij als fractie Franssen zijn fractie Balans dankbaar voor deze zeer handige en bruikbare motie, en willen ook via onze website hier aandacht aan schenken. Vanaf 1 januari 2009 zijn in Gulpen – Wittem alle vrijwilligers verzekerd voor:

– ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen
– aansprakelijkheid(s)verzekering
– aansprakelijkheid rechtspersonen
– bestuurlijke aansprakelijkheid
– vekeersaansprakelijkheid (voor rechtspersonen)
– rechtsbijstand.

Uiteraard hopen wij als fractie dat ook in 2009 iedereen de veiligheidsmaatregelen in acht neemt en ongelukken zoveel mogelijk probeert te voorkomen. Maar mocht het fout gaan, dan kunnen de vrijwilligers van Gulpen – Wittem in elk geval een beroep doen op een van bovenstaande verzekeringen. Voor verdere informatie, zie de website van VNG.