Miljoenenoverschot met dank aan de oude coalitie!

De jaarstukken 2017 mogen we volledig toeschrijven aan het beleid van Fractie Franssen en het CDA. Dankzij hard werken is er veel bereikt en daarnaast hebben we ook nog het begrootte negatieve saldo omgebogen in een positief resultaat. En nee collega’s dat komt niet alleen door de vrijval van de reserve van het NV Vrijetijdscentrum…. [lees meer]

VERANTWOORD UITGEVEN…

De huidige coalitie van Fractie Franssen en CDA heeft in de afgelopen jaren een verantwoord financieel beleid gevoerd. Daardoor is de financiële positie van Gulpen-Wittem volkomen gezond en kunnen we voor de inwoners en hun kernen belangrijke projecten uitvoeren. Soms grote projecten, heel vaak ook kleine projecten, die door inwoners vaak zelf worden aangedragen als… [lees meer]

Financiële meevaller van 3,4 miljoen euro

Eind 2017 besloot een meerderheid van de gemeenteraad (de oppositiepartijen stemden tegen) om de structurele financiering van zwembad Mosaqua (de NV VTC) aan te passen door de exploitatiebijdrage te verhogen. Hier tegenover stond dat de geldlening die de gemeente aan de NV VTC heeft verstrekt terugbetaald kan worden, nu zult u zeggen ‘ broekzak /… [lees meer]

Jaarstukken 2016

Vanavond behandelen wij de jaarstukken 2016. Een jaar waarin dit College samen met het ambtelijk apparaat wederom voortvarend en effectief aan de slag is geweest. Veel zaken zijn de uitvoering ingegaan en financieel hebben we de beurs van de gemeente goed beheerd. Wel verbaast het ons en zijn wij er ook teleurgesteld over dat er… [lees meer]

Kadernota 2018

Met de kadernota 2018 gaan wij door op de ingeslagen weg. Het coalitieprogramma van Fractie Franssen en CDA is bijna volledig uitgevoerd, maar wij zijn nog lang niet klaar. De ambities van Gulpen-Wittem zijn hoog en de dienstverlening naar de inwoners toe, kan nog steeds worden verbeterd. Deze kadernota en de meicirculaire van het Rijk… [lees meer]