Hoe staat de gemeente er voor in 2021

Op 8 juli stelden we de bestuursrapportage (tussenrapportage) 2021 vast. Een voortborduuren op 2020. Een jaar waarin we nog steeds met de Covid-19 pandemie hebben te maken en we ons voortdurend moeten (kunnen) aanpassen. We zien dat ook in deze rapportage terug. Zaken liggen op schema, maar daar waar we samen met onze inwoners en ondernemer… [lees meer]

Jaarstukken 2020, een bewogen jaar

Op 8 juli bespraken we de Jaarstukken 2020. Een zeer bewogen jaar, een uniek jaar met Covid-19, een Coalitiewissel en enorme opgaven voor gemeenten. Ondanks dat het in alle opzichten een uniek jaar was spreken de jaarstukken uit dat we veel hebben kunnen realiseren, zij het aangepast of in een andere opzet. Sommige zaken zijn… [lees meer]

College komt afspraken niet na bij harmonie sint Petrus Gulpen

Wederom kloppen wij bij het College aan en zijn wij genoodzaakt om kritiek te leveren op de werkwijze van het College en vooral in hun denkwijze over tijdig communiceren. Refererend aan de informatievoorziening en de andere speerpunten uit het verkiezings- en coalitieprogramma van de huidige coalitie, te weten Transparantie, Openheid, Eerlijkheid, Duidelijke en tijdige Communicatie,… [lees meer]

Miljoenenoverschot met dank aan de oude coalitie!

De jaarstukken 2017 mogen we volledig toeschrijven aan het beleid van Fractie Franssen en het CDA. Dankzij hard werken is er veel bereikt en daarnaast hebben we ook nog het begrootte negatieve saldo omgebogen in een positief resultaat. En nee collega’s dat komt niet alleen door de vrijval van de reserve van het NV Vrijetijdscentrum…. [lees meer]

VERANTWOORD UITGEVEN…

De huidige coalitie van Fractie Franssen en CDA heeft in de afgelopen jaren een verantwoord financieel beleid gevoerd. Daardoor is de financiële positie van Gulpen-Wittem volkomen gezond en kunnen we voor de inwoners en hun kernen belangrijke projecten uitvoeren. Soms grote projecten, heel vaak ook kleine projecten, die door inwoners vaak zelf worden aangedragen als… [lees meer]