De huidige coalitie van Fractie Franssen en CDA heeft in de afgelopen jaren een verantwoord financieel beleid gevoerd. Daardoor is de financiële positie van Gulpen-Wittem volkomen gezond en kunnen we voor de inwoners en hun kernen belangrijke projecten uitvoeren. Soms grote projecten, heel vaak ook kleine projecten, die door inwoners vaak zelf worden aangedragen als zijnde belangrijk voor hen.

Deze week maakte de krant melding van het feit, dat beide wethouders van de coalitie nee hebben gezegd tegen een uitgave van 20.000 euro voor een onderzoek naar de werking van de luchtwassers bij een kippenbedrijf in Reijmerstok. De burgemeester was voorstander van deze uitgave. Al voegt ze er in de krant aan toe niet uit te sluiten dat het resultaat van het onderzoek “wellicht weinig toevoegt aan wat er al bekend is, maar verwacht dat een extra onderzoek de gebrouilleerde verhoudingen in het dorp kan normaliseren”.

Het functioneren van de luchtwassers van genoemd bedrijf wordt gecontroleerd door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in opdracht van de gemeente. Ook de provincie is daarbij betrokken. Wethouder Piet Franssen in een toelichting: “Voor die 20.000 euro krijgen we dan te horen wat we al weten. Dan is het weggegooid geld en daar passen wij voor. Wij hebben geen enkele reden om te twijfelen aan de deskundigheid en objectiviteit van de RUD. Een aanvullend onderzoek laten verrichten door een extern bureau zonder dat daarvoor een duidelijke aanleiding is vind ik beledigend voor de RUD en levert ook geen bijdrage aan het verbeteren van de verhoudingen in Reijmerstok”.