Begrotingsbehandeling 2009

De Fractie Franssen heeft kennis genomen van de Begroting 2009 zoals deze is aangeboden. Omgekeerd wil de Fractie Franssen u haar algemene beschouwingen niet onthouden. De Gemeente Gulpen-Wittem heeft zwaar ingezet met de Strategische Visie 2008-2020. Hiervoor is een ruim budget uitbesteed. Een extern bureau is hiervoor ingehuurd. Enkele bijeenkomsten zijn georganiseerd met de bedoeling… [lees meer]