Robbert Dautzenberg (fractielid) wilde van het College meer informatie over de verdeling van de belastinggelden in Gulpen – Wittem.
Jaarlijks betalen we belasting aan onze gemeente, steeds vaker krijgt onze fractie de terechte vraag gesteld: 
Wat gebeurt er met de belasting die ik betaal aan de gemeente Gulpen – Wittem,
in mijn eigen (dorps)kern?.  

Met andere woorden: wat zien de inwoners van Gulpen – Wittem voor hun belastinggeld verschijnen in hun eigen dorp.

Wij kunnen de inwoners hier helaas geen antwoord op geven, en daar moet verandering in komen. Daarom hebben wij het College schriftelijk verzocht enkele vragen hierover te beantwoorden.

Ook met de Strategische visie Gulpen – Wittem 2008 – 2020 in het verschiet, een voor ons als fractie en voor alle fracties een zeer belangrijke visie, willen wij meer inzicht krijgen in het geheel van de gemeentelijke belastingen. Onze fractie pleit voor een zo hoog mogelijke leefbaarheid voor alle inwoners, jong en oud in hun eigen kern. Ook spelen financiën bij onze fractie een belangrijke rol. Wij willen de belasting die wij van de burgers ontvangen correct en zo efficiënt mogelijk besteden, en daar moet elke inwoner uiteraard iets voor terug zien.

Het volgende hebben wij het College verzocht aan onze fractie te verstrekken:

1. een overzicht van de totale belastinginkomsten van de gemeente Gulpen – Wittem, uitgesplitst naar dorpskern en inwoners per dorpskern. Dit overzicht in absolute en relatieve getallen.

2. een overzicht van de uitgaven die de gemeente in deze jaren heeft gedaan in het totaal en, gesplitst over de kernen en het aantal inwoners per kern. Dit overzicht in absolute en relatieve getallen.

3. een specifiek overzicht over de uitgaven aan projecten in het totaal. Hierbij hebben wij ook gevraagd naar een splitsing over elke dorpskeren en de verhouding tot het aantal inwoners in deze dorpskern. Dit overzicht in absolute en relatieve getallen.

4. een specifiek overzicht van de uitgaven aan accommodaties in het totaal en gesplitst over de kernen. Hierbij ook de verhouding tot het aantal inwoners over de kernen en de verhouding tot het aantal inwoners in deze dorpskern. Dit overzicht ook in absolute en relatieve getallen.

5. een overzicht van de totale uitgaven van subsidies. Daarbij  ook een overzicht waar deze zijn uitgesplitst naar het totale subsidiebedrag per kern en per inwoner van de dorpskern.

Deze gegevens hebben wij opgevraagd over de jaren: 2007, 2008 en als prognose over het jaar 2009.

Het College weigerde echter de vragen te beantwoorden, omdat ze vonden dat het fractielid daarmee generaliseerde en geen totaalvisie uitstraalde. Het was volgens het college niet mogelijk dit met cijfers aan te tonen, iets wat onze fractie bestrijdt. Tot op de dag van vandaag wachten wij nog altijd op de antwoorden van het college.