Kadernota 2010 een stevig debat

Een primeur, zo sprak het CDA over de kadernota 2010. Toch moeten we met zijn alle veel teleurstelling lezen, met het inleveren van ruim €800.000 structureel aan inkomsten uit het gemeentefonds zullen we zeer terughoudend moeten zijn met het ter beschikking stellen van gelden. Een aantal zaken dienen wel prioriteit te krijgen en dat is… [lees meer]

Grondbeleid- College was achterdochtig en zal moeten leren van gemaakte fouten

Fractie Franssen neemt het Burgemeester en wethouders kwalijk dat zij te achterdochtig zijn in het verstrekken van informatie. Dit blijkt maar weer uit het onlangs gepubliceerde rapport van de rekenkamercommissie waarin wordt gesteld dat de Raad te weinig geïnformeerd en geraadpleegd is bij verschillende bouwprojecten zoals de binnenkern van Mechelen en de Parallelweg in Wijlre…. [lees meer]

Belastingverhogingen moeten worden teruggedraaid

Tijdens de laatste beschouwingen is de voorzitter van het College, de Burgemeester met het voorstel gekomen de gemeentelijke belastingen, de WOZ met 5% en de Rioolrechten met 13%, te verhogen. Onze fractie heeft toen al aangegeven hier niet mee te kunnen instemmen. “Toen U als Burgemeester een jaar geleden de portefeuille van financiën overnam had… [lees meer]

Belastingen in eigen (dorps)kern

Robbert Dautzenberg (fractielid) wilde van het College meer informatie over de verdeling van de belastinggelden in Gulpen – Wittem. Jaarlijks betalen we belasting aan onze gemeente, steeds vaker krijgt onze fractie de terechte vraag gesteld:  Wat gebeurt er met de belasting die ik betaal aan de gemeente Gulpen – Wittem, in mijn eigen (dorps)kern?.   Met… [lees meer]

Begrotingsbehandeling 2009

De Fractie Franssen heeft kennis genomen van de Begroting 2009 zoals deze is aangeboden. Omgekeerd wil de Fractie Franssen u haar algemene beschouwingen niet onthouden. De Gemeente Gulpen-Wittem heeft zwaar ingezet met de Strategische Visie 2008-2020. Hiervoor is een ruim budget uitbesteed. Een extern bureau is hiervoor ingehuurd. Enkele bijeenkomsten zijn georganiseerd met de bedoeling… [lees meer]