Op 8 juli stelden we de bestuursrapportage (tussenrapportage) 2021 vast. Een voortborduuren op 2020. Een jaar waarin we nog steeds met de Covid-19 pandemie hebben te maken en we ons voortdurend moeten (kunnen) aanpassen. We zien dat ook in deze rapportage terug. Zaken liggen op schema, maar daar waar we samen met onze inwoners en ondernemer aan de slag willen moeten we bypasses inzetten of treden er vertragingen op. Hopelijk dat in de 2e helft van 2021 er weer meer mogelijkheden zijn.

Kijken we naar de financiële situatie, dan begint onze vrees die we na 2018 jaarlijks hebben herhaald langzaamaan werkelijkheid te worden. De financiële situatie van de gemeente wordt steeds nijpender. Kunnen we dit jaar nog putten uit onze buffers, voor 2022 zal dit vrijwel niet meer mogelijk zijn. We komen daar bij de Kaderbrief uitgebreider op terug. Maar we zien nadrukkelijk dat als gevolg van Rijksbeleid het steeds moeilijker wordt om lokaal nog accenten te leggen en te investeren in en breed scala aan voorzieningen. Dat terwijl we zien dat Covid-19 het op onderdelen noodzakelijk maakt om te investeren, zodat we beter toegerust zijn op de toekomst.

Namens Fractie Franssen, Robbert Dautzenberg