Kadernota 2018

Met de kadernota 2018 gaan wij door op de ingeslagen weg. Het coalitieprogramma van Fractie Franssen en CDA is bijna volledig uitgevoerd, maar wij zijn nog lang niet klaar. De ambities van Gulpen-Wittem zijn hoog en de dienstverlening naar de inwoners toe, kan nog steeds worden verbeterd. Deze kadernota en de meicirculaire van het Rijk… [lees meer]

Aandacht voor legeskosten verenigingen/stichtingen

Fractie Franssen en CDA vragen a.s. donderdag opnieuw aandacht voor de legeskosten die verenigingen en stichtingen in Gulpen-Wittem betalen. In 2007 hebben wij al opdracht gegeven om verenigingen vrij te stellen van leges en de legesverordening in 2008 aangepast. Uit praktijkervaringen volgt dat er in bepaalde gevallen nog steeds legeskosten in rekening worden gebracht voor verenigingen… [lees meer]

Begrotingen 2018 – Gemeenschappelijke regelingen

  De afgelopen weken hebben wij door middel van technische vragen en een tweetal auditcommissies uitgebreid gesproken over de jaarverslagen en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. In grote lijnen een positief verhaal, taken worden correct en meestal binnen het geraamde budget uitgevoerd. Vorige week zijn de begrotingen voor 2018 vastgesteld door de gemeenteraad, met uitzonder… [lees meer]

Begroting 2016 – Algemene Beschouwingen

Volgens onze fractie ligt er een prima en duidelijke begroting, maar bovenal ligt er een begroting waar de duidelijke lijn van deze coalitie in zichtbaar is. Er is goed gekeken naar ons coalitieprogramma en de input vanuit de kadernota en door creatieve en slimme keuzes wordt bijna het volledige coalitieprogramma in de uitvoering gezet. Daarnaast dienen… [lees meer]

Kadernota 2015

De kadernota in opmaat naar de begroting 2016 bevat een hoop informatie. Op een aantal punten hadden wij vragen, maar die zijn in de auditcommissie voor ons prima behandeld. In het navolg van dit betoog zullen wij kort de voor Fractie Franssen belangrijkste zaken aanstippen. Wij gaan hierbij in op de verschillende beleidsalternatieven. Als wij… [lees meer]