Financiële meevaller van 3,4 miljoen euro

Eind 2017 besloot een meerderheid van de gemeenteraad (de oppositiepartijen stemden tegen) om de structurele financiering van zwembad Mosaqua (de NV VTC) aan te passen door de exploitatiebijdrage te verhogen. Hier tegenover stond dat de geldlening die de gemeente aan de NV VTC heeft verstrekt terugbetaald kan worden, nu zult u zeggen ‘ broekzak /… [lees meer]

Jaarstukken 2016

Vanavond behandelen wij de jaarstukken 2016. Een jaar waarin dit College samen met het ambtelijk apparaat wederom voortvarend en effectief aan de slag is geweest. Veel zaken zijn de uitvoering ingegaan en financieel hebben we de beurs van de gemeente goed beheerd. Wel verbaast het ons en zijn wij er ook teleurgesteld over dat er… [lees meer]

Kadernota 2018

Met de kadernota 2018 gaan wij door op de ingeslagen weg. Het coalitieprogramma van Fractie Franssen en CDA is bijna volledig uitgevoerd, maar wij zijn nog lang niet klaar. De ambities van Gulpen-Wittem zijn hoog en de dienstverlening naar de inwoners toe, kan nog steeds worden verbeterd. Deze kadernota en de meicirculaire van het Rijk… [lees meer]

Aandacht voor legeskosten verenigingen/stichtingen

Fractie Franssen en CDA vragen a.s. donderdag opnieuw aandacht voor de legeskosten die verenigingen en stichtingen in Gulpen-Wittem betalen. In 2007 hebben wij al opdracht gegeven om verenigingen vrij te stellen van leges en de legesverordening in 2008 aangepast. Uit praktijkervaringen volgt dat er in bepaalde gevallen nog steeds legeskosten in rekening worden gebracht voor verenigingen… [lees meer]

Begrotingen 2018 – Gemeenschappelijke regelingen

  De afgelopen weken hebben wij door middel van technische vragen en een tweetal auditcommissies uitgebreid gesproken over de jaarverslagen en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. In grote lijnen een positief verhaal, taken worden correct en meestal binnen het geraamde budget uitgevoerd. Vorige week zijn de begrotingen voor 2018 vastgesteld door de gemeenteraad, met uitzonder… [lees meer]