Vanavond behandelen wij de jaarstukken 2016. Een jaar waarin dit College samen met het ambtelijk apparaat wederom voortvarend en effectief aan de slag is geweest. Veel zaken zijn de uitvoering ingegaan en financieel hebben we de beurs van de gemeente goed beheerd. Wel verbaast het ons en zijn wij er ook teleurgesteld over dat er met heel veel vertraging inmiddels een accountantsverklaring is gekomen. Helaas een verklaring met een beperking, waardoor wij onvoldoende zicht hebben op waar het intern is fout gegaan. Wij willen daarom in september samen met de accountant en uw organisatie de jaarstukken 2016 en met name de accountantscontrole nader analyseren.

Tijdens de Auditcommissie refereerden wij aan het succes van de inzet van bureau Halt, dat helaas is komen te vervallen. Fractie Franssen vindt deze preventieve taak naar kinderen toe ontzettend belangrijk en pleit dan ook voor een vervolg. Wij zijn blij om te vernemen dat u inmiddels nieuwe gesprekken voert over de inkoop van lessen voor de basisscholen en wordt graag geïnformeerd zodra de inkoop rond is.