Begroting 2016 – Algemene Beschouwingen

Volgens onze fractie ligt er een prima en duidelijke begroting, maar bovenal ligt er een begroting waar de duidelijke lijn van deze coalitie in zichtbaar is. Er is goed gekeken naar ons coalitieprogramma en de input vanuit de kadernota en door creatieve en slimme keuzes wordt bijna het volledige coalitieprogramma in de uitvoering gezet. Daarnaast dienen… [lees meer]

Kadernota 2015

De kadernota in opmaat naar de begroting 2016 bevat een hoop informatie. Op een aantal punten hadden wij vragen, maar die zijn in de auditcommissie voor ons prima behandeld. In het navolg van dit betoog zullen wij kort de voor Fractie Franssen belangrijkste zaken aanstippen. Wij gaan hierbij in op de verschillende beleidsalternatieven. Als wij… [lees meer]

Jaarrekening 2014

Voor ons liggen de jaarstukken over 2014. Over de jaarstukken zelf hebben wij geen opmerkingen. De door ons in de auditcommissie gestelde vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Wij zijn blij met positieve resultaat, maar snappen tegelijkertijd ook waar dit door komt. Ten aanzien van de verklaring van de accountant bij de begroting hebben wij wel… [lees meer]

Voorjaarsnota

De gemeenteraad heeft op 23 april 2015 unaniem de voorjaarsnota vastgesteld. De voorjaarsnota laat de eerste inzichten zien over de begroting 2015. Ondanks het negatieve beeld zijn wij als fractie niet negatief. Als wij het effect van de verhoging van de cao eruit halen dan is het beeld een stuk minder negatief. Wij worden op… [lees meer]

Piketpalen voor 2015

Tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2014 heeft Fractie Franssen samen met de andere partijen de piketpalen geslagen voor 2015, bij de behandeling van de Kadernota. Daarbij zijn er drie belangrijke moties aangenomen te weten: het revitaliseren en (economisch) versterken van de kern Gulpen, nieuwe begrazing voor de gronden in Partij en een onderzoek naar… [lees meer]