Voor ons liggen de jaarstukken over 2014. Over de jaarstukken zelf hebben wij geen opmerkingen. De door ons in de auditcommissie gestelde vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Wij zijn blij met positieve resultaat, maar snappen tegelijkertijd ook waar dit door komt. Ten aanzien van de verklaring van de accountant bij de begroting hebben wij wel een opmerking. Wij zien dat wij met terugwerkende kracht gevraagd worden om een aantal zaken met betrekking tot rechtmatigheid van gedane uitgaven te corrigeren. Wij doen dit, maar met de opmerking dat dit geen structureel karakter mag krijgen. De rechtmatigheid van de gedane uitgaven moet vooraf buiten kijf staan, laat dit bij een incident blijven en laten we daarbij de aanbevelingen van de accountant ter harte nemen.

Wij danken u voor de aandacht.