De gemeenteraad heeft op 23 april 2015 unaniem de voorjaarsnota vastgesteld. De voorjaarsnota laat de eerste inzichten zien over de begroting 2015. Ondanks het negatieve beeld zijn wij als fractie niet negatief. Als wij het effect van de verhoging van de cao eruit halen dan is het beeld een stuk minder negatief. Wij worden op dit moment geconfronteerd als gemeente met de effecten van beslissingen die op een hoger niveau worden genomen.
Ten aanzien van het ICT onderzoek merken wij op dat wij nu meer en beter inzicht hebben in de ICT kosten. Het gesprek met PwC, portefeuillehouder en ambtelijke organisatie was in dit opzicht een goed en verhelderend gesprek. In dit gesprek is toegezegd dat wij inbreng mogen leveren voor de komende aanbesteding, ook hier maken wij graag gebruik van. U kunt onze input in deze verwachten!
Wij stemmen in met deze voorjaarsnota en beseffen ons terdege dat wij voor de toekomst nog meer moeilijke beslissingen moeten nemen. Een taak die wij als Fractie Franssen graag op ons nemen.