Eind 2017 besloot een meerderheid van de gemeenteraad (de oppositiepartijen stemden tegen) om de structurele financiering van zwembad Mosaqua (de NV VTC) aan te passen door de exploitatiebijdrage te verhogen. Hier tegenover stond dat de geldlening die de gemeente aan de NV VTC heeft verstrekt terugbetaald kan worden, nu zult u zeggen ‘ broekzak / vestzak’ , maar dat is niet helemaal waar. Naast de lening die de gemeente aan de NV VTC heeft verstrekt voor de toenmalige verbouwing heeft de gemeente ook tegen de hoogte van de geldlening het bedrag opgenomen in een ‘voorziening’ (spaarpot voor als de NV VTC niet zou terug betalen). Doordat de NV VTC nu aan haar betalingsverplichtingen voldoet, valt deze voorziening voor een bedrag van 3,4 miljoen vrij. Dit betekent dat dit bedrag toegevoegd kan worden aan de algemene reserve (de spaarrekening van de gemeente).