Fractie Franssen en CDA vragen a.s. donderdag opnieuw aandacht voor de legeskosten die verenigingen en stichtingen in Gulpen-Wittem betalen. In 2007 hebben wij al opdracht gegeven om verenigingen vrij te stellen van leges en de legesverordening in 2008 aangepast. Uit praktijkervaringen volgt dat er in bepaalde gevallen nog steeds legeskosten in rekening worden gebracht voor verenigingen en stichtingen (o.a. verkeersmaatregelen).

Het college is momenteel bezig met het herzien van de subsidieverordening en wij verzoeken hun daarom ook ook nogmaals kritisch naar de legeskosten voor verenigingen te kijken en deze in zijn geheel af te schaffen, zodanig aan te passen dat vrijwilligersorganisaties en verenigingen gevestigd in onze gemeente vrijgesteld worden van leges-, heffings- en andere (administratieve) kosten voor of gerelateerd aan de aanvraag van vergunningen voor het organiseren van deze activiteiten en evenementen.

De motie wordt a.s. donderdag behandeld. Klik 2017-06-29-motie-subsidiebeleid voor de volledige motie.