Wederom kloppen wij bij het College aan en zijn wij genoodzaakt om kritiek te leveren op de werkwijze van het College en vooral in hun denkwijze over tijdig communiceren. Refererend aan de informatievoorziening en de andere speerpunten uit het verkiezings- en coalitieprogramma van de huidige coalitie, te weten Transparantie, Openheid, Eerlijkheid, Duidelijke en tijdige Communicatie, vragen wij ons wederom af in hoeverre dit kiezersbedrog was.

Met name in de communicatie naar de burgers en verenigingen schort er het een en ander in de werkwijze van het College en vooral in hun denkwijze over tijdig communiceren.

Op 6 maart 2018 werd door het toenmalige college met de vertegenwoordiger van Harmonie Sint Petrus afgesproken dat de gemeente een bijdrage van € 500,- aan de Harmonie zou geven in het kader van hun 25-jarig jubileum. Middels deze bijdrage zou de Harmonie diverse activiteiten kunnen bekostigen en eveneens zou deze bijdrage gebruikt worden voor de aanschaf van een sokkel.

Deze sokkel werd inmiddels door de harmonie aangeschaft. Zij wachten echter nog steeds op de toegezegde bijdrage van de gemeente. Reeds diverse malen werd geprobeerd om in contact te komen met wethouder Last. Echter altijd zonder resultaat. Het lijkt wel of wethouder Last in rook is opgegaan, want ook op de verzoeken om zelf contact op te nemen met de harmonie heeft niet tot enig resultaat geleid. Door het bestuur van de harmonie is inmiddels ook al een keer met wethouder Van der Kleij contact opgenomen en ondanks haar mededeling dat de toezegging door de gemeente dient te worden nagekomen werd er tot op dit moment nog steeds geen contant door wethouder Last opgenomen met het bestuur van de harmonie of de toegezegde bijdrage betaald.

Hoezo openheid, tijdige communicatie en eerlijkheid ?

Wij vragen het college om binnen 5 werkdagen contact op te nemen met het bestuur van harmonie Sint Petrus uit Gulpen en duidelijkheid te verschaffen over de uitbetaling van de toegezegde bijdrage. Daarnaast ontvangen wij van u graag schriftelijke uitleg over bovenstaande gang van zaken alsmede de nakoming van de toezegging.