Aanpakken parkeerproblemen Mechelen

Op aandringen van Fractie Franssen heeft er dit voorjaar een parkeeronderzoek plaatsgevonden in de kern Mechelen. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen het beeld dat al door veel inwoners jarenlang wordt geroepen: de woonstraten staan vol en de parkeerterreinen zijn leeg. Fractie Franssen is verheugd dat het college een vervolgopdracht heeft uitgegeven om de parkeerproblemen… [lees meer]

Ondernemers klagen over situatie centrum Gulpen

Fractie Franssen heeft de afgelopen weken diverse signalen en klachten ontvangen van ondernemers uit Gulpen over de informatievoorziening en communicatie door de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur. De ondernemers die wij gesproken hebben geven aan vanuit de gemeente geen enkele informatie te ontvangen over wegwerkzaamheden, te worden geconfronteerd met plotselinge afsluitingen en hebben het idee dat… [lees meer]

Verkeerssituatie Trintelen wordt opnieuw bekeken en besproken

Enige tijd geleden heeft Fractie Franssen na een locatiebezoek schriftelijk vragen gesteld over de verkeerssituatie aan de Eyserweg in Trintelen. Deze onveilige situatie leidt regelmatig tot (bijna) ongevallen en de snelheid wordt er fors overschreden. Daarbij merken zij op dat in het verleden eveneens verkeersmaatregelen zijn voorgesteld, maar deze destijds niet door de bewoners gedragen… [lees meer]

Parkeerevaluatie kern Mechelen van start!

Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2018 is er op initiatief van Fractie Franssen ingestemd met een parkeerevaluatie voor de kern Mechelen. Raadslid Robbert Dautzenberg zei daarover het volgende: “ De parkeerdruk in het kerngebied van Mechelen is met name in de avonduren en weekeinden erg hoog. Daarbij zien we dat de grote parkeerterreinen onvoldoende… [lees meer]

Zorgen over verkeersveiligheid Eyserweg-Trintelen

Fractie Franssen heeft recent gesproken met meerdere bewoners aan de Eyserweg in Trintelen. De bewoners maken zich grote zorgen over de verkeerssituatie ter plaatse en met name de veiligheid voor fietsers- en voetgangers. Ter plaatse hebben wij (Frans Disse, Bert den Teuling en Robbert Dautzenberg) zelf mogen constateren dat de maximum snelheid van 30 km/h… [lees meer]