Tijdens de laatste raadsvergadering hebben we ook gesproken over de verkeersveiligheid en het uitvoeren van de aanbevelingen die de kernoverleggen hebben gedaan bij het mobiliteitsplan. Het gaat dan in het bijzonder om de fietsveiligheid en snelheidsbeperkingen in de dorpskernen. We hebben met een krappe meerderheid een motie aangenomen om deze maatregelen verder te onderzoeken en waar mogelijk uit te voeren en om niet langer te wachten op het uitvoeringsplan dat opnieuw is vertraagd.