Vorige week behandelden wij het Mobiliteitsplan 2021 Gulpen-Wittem. Een plan waar de afgelopen twee jaren hard aan is gewerkt. Eveneens plan dat we voor de toekomst nodig hebben om richting te geven aan mobiliteit in brede zin in Gulpen-Wittem. Een plan dat een gewenst toekomstbeeld weergeeft. Tevens een plan met enorme uitdagingen, opgaven en kansen, maar tevens risico’s. We zijn voor een groot deel afhankelijk van anderen en dat moeten we ons vooraf goed realiseren. Duidelijkheid, veiligheid en meer rust en minder overlast op de weg creëren, dat is voor ons het belangrijkste. Dat is hoognodig wat op hoogtijdagen worden we overspoeld met toeristisch verkeer, waar de grens volledig is bereikt.

In dit proces heeft de werkgroep verkeer van de kernoverleggen een grote rol gespeeld, waarvoor wij hun willen bedanken. Ondanks dat het aan het eind bijna leek te eindigen in een tweestrijd, ligt er nu voor ons een plan, waar een vervolgopgave bij hoort, waarin deze werkgroep en anderen eveneens hard nodig zijn.

Tijdens het Sprekersplein gaven wij al aan kritisch te zijn op het voorliggende mobiliteitsplan, ongeacht de inbreng van andere stakeholders in dit proces hebben wij het plan op zijn merites beoordeeld. Daarin moeten we eerlijk zijn, we hadden er meer van verwacht, althans op gehoopt.

Wel kunnen wij de vijftal beleidslijnen waarop het plan is gestoeld onderschrijven en deze bieden een goede basis voor de verdere uitwerking, naar uitvoeringsplannen. De basis op orde betekent ook dat in die basis gewerkt wordt aan meetbare mobiliteitsdoelstellingen. Die missen we namelijk nog in dit plan. Gedrag is een van de voornaamste oorzaken en oplossingen voor mobiliteit. Maar mobiliteit kent ook een groot sociaal aspect dat blijft in dit plan onderbelicht. Zeker in deze Covid-19 tijd bewijst temeer dat sociale mobiliteit belangrijk is en we niet vanzelfsprekend uit kunnen gaan van de economische en technologische situatie van mobiliteit.

Het mobiliteitsplan bevat nog geen meetbare doelstellingen. We zien wel terug dat daaraan gewerkt wordt in het uitvoeringsprogramma 2021. Wij vinden dat deze inventarisaties en het opstellen van het monitorplan onderdeel horen te zijn van het voorliggend mobiliteitsplan. Uiteraard is dat lastig bij een plan dat 10 jaar mee moet, maar ons inziens mist op enkele punten nu de beleidswaarde. Dat geeft het stuk zelf ook weer, we moeten eerst situaties in kaart brengen om er vervolgens meetbare doelen aan te koppelen. Wat dat betreft is het beleidsplan nog niet geheel compleet.

Fractie Franssen ziet dit beleidsplan dan ook als een ‘startdocument of een visie’, waar het komend jaar nog aan gewerkt moet worden. Want het blijft onduidelijk wat we nu concreet gaan doen, wanneer we dat gaan doen en wanneer we concluderen of dit wel of niet is geslaagd.

Wij roepen de wethouder daarom dan ook op om die kwaliteitsslag in 2021 te maken. Dat kan samen met het plan dat de bewonersgroep GVVP heeft opgesteld. We danken de bewonersgroep GVVP dan ook voor hun grote inbreng tijdens dit proces en hopen dat zij samen met de kernoverleggen ook hun medewerking willen verlenen aan de uitvoeringsplannen om de mobiliteit in Gulpen-Wittem te verbeteren.